Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Ruimte-voor-ruimte-ontwikkelingen 2023

Het ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Ruimte-voor-ruimte-ontwikkelingen 2023 ligt van donderdag 9 februari tot 23 maart 2023 ter inzage.

Het plan

Het bestemmingsplan maakt op acht locaties een zogenoemde ruimte-voor-ruimte -ontwikkeling mogelijk. Na sloop van bestaande bedrijfsbebouwing en/of glasopstanden wordt de bouw van (een of meerdere) compensatiewoningen mogelijk. De resterende gronden krijgen dan een open, groene bestemming. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit staat hierbij centraal.

Het plangebied van het bestemmingsplan omvat de volgende locaties:

 • Onderweg 3 (Pijnacker)
 • Onderweg 5 (Pijnacker)
 • Molendijk 3 (Pijnacker)
 • Oude Leedeweg 159 (Pijnacker)
 • Zuideindseweg achter 66 (Delfgauw)
 • Bovenmolenweg 6 (Pijnacker)
 • Keulseweg 47 (Pijnacker)
 • Onderweg 0 (Pijnacker)

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken digitaal bekijken (zie rechter kolom onder Documenten). De stukken van het ontwerpbestemmingsplan liggen ook van 9 februari tot 23 maart 2023 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Via het digitale zienswijzeformulier
 • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.
 • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer.

Inloopavond

Op maandag 13 februari 2023 is er een inloopavond tussen 20:00 uur en 21:30 uur in het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. U wordt dan nader geïnformeerd over de inhoud en de verdere procedure van het bestemmingsplan.

Wilt u meer weten over het plan of met de gemeente in gesprek? Maak dan een afspraak met de heer M. Beke (projectleider) via telefoonnummer 14 015.