Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Ontwerp Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2050

De gemeente maakt een Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp voor 2050. Hierin staat hoe we wonen, werken en leven in de toekomst. De Omgevingsvisie schetst daarmee ons gezamenlijke beeld van Pijnacker-Nootdorp in 2050 en de koers die we willen volgen om daar te komen.

We maken de Omgevingsvisie samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Eind vorig jaar kon iedereen reageren op het Panorama Pijnacker-Nootdorp 2020. Alle reacties zijn verwerkt in een eerste versie van de Omgevingsvisie, de ontwerp Omgevingsvisie.

Te bekijken tot en met 14 juli 2021

Vanaf donderdag 3 juni tot en met woensdag 14 juli kunt u de Omgevingsvisie bekijken en een reactie geven. Ook kunt u het bijbehorende panorama bekijken op www.panoramapn.nl. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl. Tegelijktijd ligt het PlanMER van de Omgevingsvisie ter inzage.

Het is op dit moment niet mogelijk om de ontwerp Omgevingsvisie te bekijken in het gemeentehuis. Kunt u de visie niet digitaal raadplegen? Neem dan contact op met het projectteam omgevingsvisie via omgevingsvisie@pijnacker-nootdorp.nl of telefoonnummer 14 015. In overleg kan dan een passende oplossing worden gevonden.

Documenten

Wilt u op de ontwerp Omgevingsvisie reageren?

Tot en met 14 juli kunt u een reactie geven. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Via het digitale reactie-formulier. Als u veel tekst heeft kunt u uw reactie ook in een Word-document maken en als bijlage meesturen met dit formulier.
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Reactie ontwerp Omgevingsvisie 2050’
  • Mondeling. Maakt u daarvoor een afspraak via omgevingsvisie@pijnacker-nootdorp.nl of via telefoonnummer 14015.