Terug naar de vorige pagina

Onderwijscluster Groen van Prinstererlaan, ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Onderwijscluster Groen van Prinstererlaan’ ligt van 7 oktober tot 18 november 2021 ter inzage.

Het plan

Aan de Groen van Prinstererlaan 1 in Pijnacker is de Octantschool ‘Schatkaart’ gevestigd in een verouderd gebouw dat aan vervanging toe is. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is voornemens deze locatie te (her)ontwikkelen met een kindcentrum Schatkaart (Octant en Skippy) en de Casaschool. De Casaschool is momenteel gevestigd aan de Goudenregensingel 25a in Pijnacker-Noord en aan de Duivestein 23 in Koningshof.

Naast deze nieuwe onderwijs-en kinderopvangvoorziening, is het ook de bedoeling een sportaccommodatie voor het bewegingsonderwijs te realiseren. De locatie aan de Groen van Prinstererlaan is geschikt en passend voor nieuwbouw van een scholencluster. Verder wordt ook de Groen van Prinstererlaan heringericht ten behoeve van parkeermogelijkheden en een betere verkeersafwikkeling. Het bestemmingsplan maakt al deze ontwikkelingen mogelijk.

Wilt u het plan inzien?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken (in de rechter kolom). De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl. De stukken van het ontwerpbestemmingsplan liggen ook van 7 oktober tot 18 november 2021 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Wilt u op het plan reageren?

U kunt een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Ontwerpbestemmingsplan Onderwijscluster Groen van Prinstererlaan’
  • Via een e-mail naar de gemeente, info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet bovenaan uw e-mail: ‘Ontwerpbestemmingsplan Onderwijscluster Groen van Prinstererlaan’
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u voor een afspraak contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte via 14 015.