Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Huisvestingsverordening

In de verordening staat beschreven wat de gemeente doet om betaalbare woningen beschikbaar te houden voor mensen die een huis zoeken. Zo staan er regels voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Denk aan lokale voorrang, loting en urgentie mogelijkheden. Ook staan er afspraken in over het aanbrengen van wijzigingen in de woningvoorraad.

De huisvestingsverordening is 4 jaar geldig en op 1 juli verloopt de huidige verordening. Voor de komende 4 jaar heeft de gemeente daarom een nieuwe verordening gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 februari 2023 de nieuwe verordening goedgekeurd en vrijgegeven voor inspraak.

Wilt u de verordening bekijken?

Deze verordening is samen met de andere gemeenten in de woningmarktregio Haaglanden opgesteld. De formele, juridisch geldende publicatie met bijlagen staan op www.overheid.nl. De stukken liggen ook van 2 maart tot 13 april 2023 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker.

Wilt u reageren op de verordening?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dit kan zowel schriftelijk, digitaal als mondeling. Reageren kan tot uiterlijk 13 april 2023.

  • Een schriftelijke zienswijze richt u aan: de het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.
  • U kunt ook een reactie indienen door het digitale zienswijzeformulier in te vullen.
  • E-mailen kan ook: via info@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘Huisvestingsverordening’. De e-mail kan worden gericht aan het Team Wonen.
  • Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdig een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Beleid via telefoonnummer 14 015.

Vervolg

Na de inzageperiode worden de zienswijzen samengevat en van een beantwoording voorzien. Daarna zal het college de gemeenteraad in juni een voorstel doen tot vaststelling van de Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2023.