Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Ondernemersregister

De gemeente Pijnacker-Nootdorp verstrekt opdrachten op basis van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Als u zich inschrijft in het Ondernemersregister, kan bij onderhandse aanbestedingen gebruik gemaakt worden van uw gegevens.

Wat is het ondernemersregister?

De gemeente verstrekt op basis van het gemeentelijke inkoopbeleid opdrachten. Lokale en regionale ondernemers kunnen op basis van dit beleid in een offertetraject betrokken worden. Met dat doel is het Ondernemersregister open gesteld. Bij offerte- aanvragen heeft de gemeente dan een goed inzicht in welke ondernemers lokaal en regionaal benaderd kunnen worden. De bedrijfsvoering van de gemeente en ondernemer moeten uiteraard wel matchen.

Zorg dus dat u bekend bent bij de gemeente en laat uw gegevens achter in het Ondernemersregister. Dit doet u via het digitale formulier onder het tabblad ‘Werkwijze'.

Voor welke opdrachten kunt u zich inschrijven?

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de afdelingen van de gemeente. U kunt bij uw inschrijving in het Ondernemersregister aangeven welke afdelingen u kunnen benaderen bij een offerte-aanvraag. Bekijk dit dus goed voordat u uw gegevens achterlaat in het ondernemersregister.

Ontwikkeling (ONT) Soort opdrachten: civiele ingenieursdiensten, grond-, weg- en waterbouw
Wijkzaken (WZ) Soort opdrachten: civiele ingenieursdiensten en grond- weg- en waterwerk, adviezen op milieugebied (bodem, geluid, lucht e.d.), adviezen op verkeersgebied, groenaanleg- en onderhoud, straatreiniging, onderhoud gebouwen, aankoop en onderhoud wagenpark, sportaccommodaties
Afdeling Interne Dienstverlening (IDV) Soort opdrachten: uitzendkrachten, advocaten, dienstkleding, hard- en software, ict-diensten, kantoorartikelen, kantoormeubilair en kantoormachines, reclame en opmaakdiensten, enquetes
Beleid (BEL) Soort opdrachten: maatschappelijke en ruimtelijke ordening, adviesdiensten
Afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer (RBG) Soort opdrachten: sociaal maatschappelijke adviesdiensten, bestemmingsplannen, belasting adviesdiensten
Afdeling Bedrijfsvoering (BDV) Soort opdrachten: advies overheidsfinanciën, verzekeringen, beleidsstrategie
Afdeling Interne Dienstverlening (IDV) Soort opdrachten: inwoners: inhuur tijdelijk personeel, beheer bedrijfsterreinen, inhuur verkeersregelaars, wmo hulpmiddelen, wmo vervoer, hulp in het huishouden

Wat is voor de gemeente belangrijk bij het toewijzen van een opdracht?

Bij iedere opdracht van de gemeente zal duurzaamheid een rol spelen. In de vorm van duurzame materialen en/of social return. Social return wil zeggen dat u als ondernemer iets terug doet voor de gemeenschap Pijnacker-Nootdorp.

U staat ingeschreven in het Nationaal beroeps – en handelsregister (KvK) en bent lokaal of regionaal (Zuid Holland) gevestigd.

Hoe schrijft u zich in om in aanmerking te komen voor opdrachten?

Iedere lokale of regionale ondernemer kan actief de gemeente informeren over zijn bedrijfsvoering. Dat kan door het Ondernemersregister in te vullen via het digitale formulier

Wilt u weten welke ondernemers zijn ingeschreven?

Of wilt u controleren of uw inschrijving goed is gegaan? Kijk dan in de PDF hieronder voor de lijst van ondernemers die staan ingeschreven. De lijst wordt één keer per maand aangevuld. Hebt u zich dus deze maand ingeschreven? Dan staat u vanaf volgende maand in de PDF.

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart