Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Laadpaal aanvragen

Heeft u een elektrische auto maar nog geen laadpaal in de directe omgeving? Dan kunt u via www.laadpaalnodig.nl een openbare oplaadpaal aanvragen in de buurt van uw woon- of werkplek. Voor nieuwe laadpalen heeft de gemeente vaste locaties aangewezen. Als u een mogelijkheid heeft om op privéterrein te parkeren, kunt u geen openbare laadpaal aanvragen. U moet dan zelf zorgen voor een laadvoorziening.

Voor de voorwaarden en het aanvraagformulier verwijzen wij u naar de website www.laadpaalnodig.nl. Op deze website kunt u ook de status van uw aanvraag online volgen.

Na goedkeuring van uw aanvraag wordt een nieuwe laadpaal geplaatst op een door de gemeente vastgestelde locatie bij u in de buurt. Deze locaties zijn vastgelegd in een verkeersbesluit en kunnen niet worden aangepast. De locaties kunt u vinden op de kaart openbare laadpalen. Hierop ziet u ook de bestaande laadpalen.

Veel gestelde vragen

Nog meer vragen en antwoorden kunt u vinden op de website van laadpaalnodig.nl.

Kan ik een laadpaal direct bij mijn huis krijgen?

Openbare laadpalen zijn publieke voorzieningen. Ze worden daarom zo geplaatst dat er zoveel mogelijk mensen gebruik van kunnen maken. De gemeente heeft met een verkeersbesluit 64 vaste strategische laadlocaties aangewezen. Uitgangspunt is dat bewoners, die geen laadmogelijkheden op eigen terrein hebben, binnen circa 250 m een openbare laadvoorziening kunnen gebruiken.

Het plaatsen en exploiteren van laadpalen heeft de gemeente uitbesteed aan ENGIE. Dit bedrijf neemt de aanvragen voor openbare laadpalen in behandeling. ENGIE bepaalt of een nieuwe laadpaal rendabel is en op welke strategische locatie de laadpaal dan geplaatst wordt. Per locatie kunnen maximaal twee bestaande parkeerplaatsen worden gereserveerd.

Als er al een laadpaal staat in de omgeving, dan wordt eerst het huidige gebruik ervan geanalyseerd. Afhankelijk daarvan besluit ENGIE of een nieuwe laadpaal nodig is.

Terug naar boven

Kan ik zelf een plek voor een laadpaal uitkiezen?

Alleen de 64 locaties op de plankaart openbare laadinfrastructuur zijn gereserveerd voor laadpalen. Anders dan op deze locaties worden er verder in principe geen laadpalen geplaatst. Uitzondering vormen de nieuwbouwwijken waar de strategische kaart nog niet voorziet in laadlocaties. Voor deze wijken zal de gemeente, bij geldige aanvragen, een verkeersbesluit nemen voor nieuwe strategische locaties.

Terug naar boven

Ik heb al een aanvraag ingediend, hoe staat het daarmee?

Op de website www.laadpaalnodig.nl kunt u de stand van zaken van de aanvraag bekijken. Ook kunt u contact opnemen met ENGIE die de aanvraag afhandelt.

Terug naar boven

Hoe lang duurt het tot een laadpaal wordt geplaatst?

Bij het plaatsen van een laadpaal zijn meerdere partners betrokken, namelijk de netbeheerder, de exploitant en de gemeente. De periode van aanvragen tot het daadwerkelijk functioneren van een paal op één van de vastgestelde locaties duurt ongeveer 2 tot 4 maanden. Dit heeft te maken met de tijd voor plaatsing en installatie en met een aantal (technische) controles, voorbereiden netaansluiting, en vergunningen.

Als voor een nieuwbouwlocatie nog een verkeersbesluit genomen moet worden, zal de aanvraag ongeveer 3 maanden langer duren.

Terug naar boven

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een openbare laadpaal?

Het aanvragen en plaatsen van de laadpaal is kosteloos. Voor het laden van uw auto bij de laadpalen worden wel kosten in rekening gebracht. Op www.laadpaalnodig.nl vindt u meer informatie over deze kosten.

Terug naar boven

Hoe zijn de mogelijke locaties voor een laadpaal bepaald?

De gemeente heeft de verwachte groei van het aantal elektrische auto’s tot en met 2020 in kaart gebracht. Aan de hand van deze cijfers heeft zij gekeken naar de locaties waar het niet mogelijk is om een auto op eigen terrein op te laden. Op basis van deze gegevens en een aantal technische en ruimtelijke eisen heeft de gemeente 64 laadlocaties in Pijnacker-Nootdorp gekozen waar toekomstige palen geplaatst kunnen worden. De locaties zijn bepaald op basis van ruimtelijke geschiktheid, parkeerdruk en aansluitmogelijkheden op het net. Per locatie zijn met een verkeersbesluit twee parkeerplaatsen aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Voor nieuwbouwwijken waar nog geen gegevens beschikbaar waren, zullen aparte verkeersbesluiten genomen worden voor strategische laadlocaties.

Terug naar boven

Kan ik een tweede parkeervak aanvragen bij een laadpaal waarbij één parkeervak is afgekruist?

Ja, u kunt via de website van ENGIE een tweede parkeervak bij een reeds bestaande laadpaal aanvragen. ENGIE beoordeelt op basis van het huidige gebruik of dit nodig is.

Terug naar boven

Waar kan ik een privé-oplaadpaal aanvragen?

De gemeente plaatst geen oplaadpalen op eigen terrein. U kunt zelf een privé oplaadvoorziening laten plaatsen door verschillende aanbieders van laadinfrastructuur. Voor meer informatie kunt u bijvoorbeeld terecht op de website van de energieproviders, mobiliteitsvertegenwoordigers als ANWB en marktpartijen van de branche.

Terug naar boven

Mijn privéparkeerplaats ligt in een gemeenschappelijke ruimte. Hoe kan ik daar een laadpaal plaatsen?

Als u een parkeerplaats heeft op een gemeenschappelijk terrein of in een parkeergarage, ligt het beheer en de zeggenschap waarschijnlijk bij een Vereniging van Eigenaren (VvE), beheervereniging of woningcorporatie. Voor het realiseren van een laadpaal moet u dan contact opnemen met het VvE-bestuur of de verhuurder.
Het realiseren van een eigen laadpaal op een gemeenschappelijk terrein is over het algemeen technisch gezien goed mogelijk. Ook als die niet direct op de eigen stroommeter kan worden aangesloten, maar op het collectieve net van de gemeenschappelijke ruimte.

Vaak zijn er dan vragen hoe de verdeling van de kosten geregeld moet worden, of hoe de besluitvorming met de VvE-vergadering verloopt. De onderstaande brochure en juridische toolkit maken dit inzichtelijk en behapbaar. Komt u er niet uit met uw VvE of verhuurder, dan kunt u nog advies vragen bij een laadpuntleverancier. Daarnaast kan de leverancier de benodigde werkzaamheden en kosten voor het installeren van een (of meerdere) laadpunt(en) tijdens een schouw in kaart brengen.

Terug naar boven

Mag ik vanuit mijn huis een laadsnoer over de openbare weg leggen om mijn auto op te laden?

U mag niet vanuit uw huis een kabel over de openbare ruimte trekken om uw elektrische auto voor de deur op te laden. Dit mag ook niet door een kabelmat te gebruiken. De gemeente Pijnacker-Nootdorp is altijd verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte.

Terug naar boven

WhatsApp ons

06- 15 38 16 83 06- 15 38 16 83
DigiD logo zwart