Voorrangsverklaring woningzoekende

Een urgentieverklaring krijgen is alleen mogelijk in specifieke noodgevallen. Het geven van urgentie heeft invloed op de wachttijd van andere woningzoekenden, vandaar dat er strenge regels zijn. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties krijgen mensen voorrang in de regio Haaglanden. De regio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Midden-Delfland.

Vraag altijd zelf bij de gemeente een urgentieverklaring aan

Op het internet zijn partijen actief die aanbieden om de urgentieverklaring voor u te regelen. Doe dit niet! Deze partijen horen niet bij de woningcorporaties of gemeente. Een aanvraag via een tussenpartij komt uiteindelijk ook bij de gemeente terecht. Deze aanvraag wordt niet sneller behandeld. Wel betaalt u extra kosten, want u moet de tussenpartij betalen voor het regelen van de aanvraag. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een aanvraag voor een urgentieverklaring. Wij adviseren u daarom om een aanvraag altijd zelf te doen bij de gemeente.

Als er sprake is van een medisch of sociaal probleem waardoor een levensgevaarlijke of levensontwrichtende situatie ontstaat dan kunt u een voorrangsverklaring krijgen voor 3 maanden. De voorrangsverklaring wordt alleen gegeven als er een noodsituatie is die zo snel mogelijk opgelost moet worden.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • u mag niet door eigen schuld of toedoen in de woonproblemen zijn gekomen;
 • u moet aan kunnen tonen dat u er alles aan gedaan heeft om de huidige woonsituatie te voorkomen of te verbeteren;
 • u kunt aantonen dat u minimaal drie maanden lang twee keer per week gereageerd heeft op het juiste woningaanbod van de website www.woonnet-haaglanden.nl;
 • uw jaarinkomen mag niet hoger zijn dan de maximale inkomensgrens (€ 52.671 prijspeil 2024) die is toegestaan om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Let op: Voor een eenpersoonshuishouden is dit in 2024 € 47.699.
 • het jaarinkomen van u en uw partner vormen samen het huishoudinkomen. Uw jaarinkomen kunt u vinden op de inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • u woont in de regio Haaglanden.
 • u bent starter en heeft geen dringende noodzaak voor zelfstandige huisvesting;
 • u heeft een huurschuld en de woningcorporatie heeft (nog) geen aflossingsregeling getroffen;
 • er is alleen sprake van een te kleine woning.

Maak eerst een afspraak voor een intakegesprek

Via telefoonnummer 14 015 maakt u een afspraak voor een intakegesprek met een medewerker Bijzondere Regelingen. Tijdens dit intakegesprek schat de medewerker in of u kans maakt op een voorrangsverklaring. Aan de hand van dit advies kunt u besluiten om een aanvraag in te dienen via de website.
 

Vul na het intakegesprek het online aanvraagformulier in

Als u in aanmerking komt voor een voorrangsverklaring, kunt u online het aanvraagformulier invullen. Hiervoor hebt u uw DigD nodig.

Let op! Doet u de aanvraag voordat u het intakegesprek heeft gehad? Houd er dan rekening mee dat u via iDeal leges moet betalen. Wordt uw aanvraag achteraf afgewezen? Dan vindt er geen teruggave van de leges plaats.
 • een aanvraagformulier met een schriftelijke verklaring van de reden (bij medische omstandigheden bijvoorbeeld een verklaring van een arts of psycholoog);
 • andere bewijsstukken die de aanvraag kunnen ondersteunen;
 • de meest recente aanslag inkomensbelasting, of de jaaropgave(n), of een inkomensspecificatie(s) van de werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie, van de aanvrager en meeverhuizende personen;
 • de laatste afschriften van alle aanwezige rekeningnummers;
 • uw legitimatiebewijs;
 • als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, een afschrift van een geldig verblijfsdocument;
 • een kopie van de voorlopige voorziening bij een echtscheiding of een ander rechtsgeldig document waarin de voogdij geregeld is.

De kosten voor de aanvraag zijn: € 71,65