In de training wordt gewerkt aan basisvaardigheden zoals het leren luisteren, complimenten geven en het herkennen en uitbeelden van gevoelens. Ook specifieke vaardigheden komen aan de orde, zoals onderhandelen, nee durven zeggen, omgaan met kritiek en omgaan met plagen en pesten.

Voor wie is de training?

De training is voor alle kinderen tussen de 8 en 12 die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij sociale vaardigheden.  De trainingen vinden plaats in een groep van maximaal 10 kinderen en gaat door bij voldoende aanmeldingen.