Persoonsgebonden Budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee u zelf zorg, hulp of begeleiding inkoopt. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een pgb te krijgen.

Mogelijk komt u in aanmerking voor een vorm van hulp of ondersteuning via de gemeente. Soms is daar een besluit van de gemeente voor nodig; een zogenaamde beschikking. Als u zo’n besluit heeft kunt u daarmee hulp vragen van een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. U ontvangt dan ‘hulp in natura’.

Let op: Deze pagina betreft enkel ondersteuning voor volwassenen. Bent u op zoek naar hulp of ondersteuning voor uw kind? Neem dan contact op met het kernteam van de gemeente.

Ja, dan kunt u ervoor kiezen om een pgb te vragen van de gemeente. Met een pgb kunt u zelf hulp inkopen. Mensen kiezen hiervoor wanneer ze liever zelf de hulp regelen. U kunt een pgb krijgen als u kunt aangeven waarom zorg in natura voor u geen goede oplossing is. De persoon zelf of iemand uit de naaste omgeving kan de regie voeren over het pgb.

U krijgt het pgb niet op de eigen rekening gestort. U stuurt uw betaalopdrachten voor de hulp naar De Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij betalen vervolgens de rekeningen van de zorgverleners. Dit wordt ‘trekkingsrecht’ genoemd.

Heeft u hulp nodig door ziekte, handicap of een andere beperking?

Via het online Wmo-meldingsformulier kunt u een aanvraag voor pgb indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Direct naar het Wmo-meldingsformulier.

Lukt het u niet om het Wmo-meldingsformulier online in te vullen? Dan mag u het formulier ook inscannen en mailen naar info@pijnacker-nootdorp.nl. Download het meldingsformulier

Pgb voor kinderen via Kernteam

Let op: voor hulp of ondersteuning voor kinderen neemt u contact op via het Kernteam. Meer informatie over het kernteam en de contactgegevens vindt u onder ‘Kernteams, spreekuren en hulpvragen’.

  • U kunt een goede reden noemen waarom hulp in natura in uw situatie niet voldoet.
  • De gekozen hulp die u via pgb inhuurt is van goede kwaliteit en u kunt die kwaliteit bewaken.
  • U kunt de (administratieve) taken en verplichtingen, die bij het persoonsgebonden budget zijn horen, goed uitvoeren.
  • Het schrijven van een bestedingsplan, waarin staat welke hulp u wilt gaan inkopen, wat de kosten van de hulp zullen zijn en wie uw zorghulpverleners worden;
  • Het afsluiten van zorgovereenkomsten met elke zorghulpverlener;
  • Het bijhouden van facturen en betalingen via de Sociale Verzekeringsbank (Svb);
  • Het verantwoorden van uw uitgaven.

In de Verordening maatschappelijke ondersteuning en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning staat meer informatie dan dat u op deze pagina kunt vinden. Is hiermee uw vraag nog niet beantwoord? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 015.