Zie ook

Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorg is de zorg voor een oudere, een zieke of een gehandicapte door familieleden, vrienden, kennissen en/of buren. Het gaat hierbij om langdurige en onbetaalde zorg. Denk aan een dochter die elke dag voor haar oude vader kookt of iemand die de buurvrouw helpt met aankleden. Of een man die zijn chronisch zieke vrouw helpt met haar persoonlijke verzorging. Ook een schoolgaande tiener die vaak in het huishouden bijspringt omdat de ouders hiervoor te ziek zijn, is een mantelzorger.

Als mantelzorgen kent u vast wel die momenten waarop u graag zelf wat hulp zou willen hebben. Hiervoor kunt u terecht bij het Bureau Mantelzorg Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp en bij de gemeente. Bij Bureau Mantelzorg Ondersteuning kunt u terecht voor advies, een luisterend oor en contact met andere mantelzorgers.

De gemeente kan respijtzorg bieden als Wmo voorziening. Dit is een uitkomst wanneer de zorg u even te veel wordt. Respijtzorg wil zeggen dat de zorg tijdelijk wordt overgenomen. De mantelzorger heeft dan even vrij af. In eerste instantie kijken we of een vrijwilliger de respijtzorg kan bieden. Bijvoorbeeld als u voor een middag een oppas nodig heeft. Maar respijtzorg in de vorm van een kortdurend verblijf in een instelling behoort ook tot de mogelijkheden.

Deze Wmo voorziening verstrekt de gemeente op indicatie van degene die de hulp nodig heeft. Afhankelijk van de situatie kan dit via de Wet Jeugdhulp of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Voor vragen rondom mantelzorg kunt u contact opnemen met Bureau Mantelzorg Ondersteuning. U kunt ook bellen naar de gemeente via telefoonnummer 14 015.

Onderstaande links geven meer informatie over mantelzorg.

www.mantelzorgpijnacker-nootdorp.nl
www.mantelzorg.nl
www.mezzo.nl