Lokale Educatieve Agenda

In de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) maakt de gemeente samen met haar partners afspraken over de ontwikkeling van het onderwijs, de kinderopvang en in bredere zin: de jeugd. Dit gebeurt aan de hand van thema’s waar de gemeente, schoolbesturen en andere partners (zoals voorschoolse voorzieningen, jeugdgezondheidszorg en de bibliotheek) gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Het gaat hierbij om wettelijk vastgestelde thema’s aangevuld met lokale thema’s. 

Samen met haar partners heeft de gemeente bepaald welke thema’s de komende periode prioriteit hebben. Dit is gebeurd met behulp van een digitale enquête, een plenairesessie, deelwerksessies en een reflectiebijeenkomst.

De LEA 2020-2022 beschrijft welke doelstellingen wij tot en met 2022 op verschillende thema’s met elkaar willen realiseren, welke middelen daarvoor nodig zijn en hoe de taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Deze agenda is ook in 2023 nog geldig. Vanaf 2024 komt er een nieuwe Lokale Educatieve Agenda.