Lokaal Hitteplan

Door klimaatverandering wordt het steeds warmer in Nederland. In de zomer krijgen we te maken met hogere temperaturen en ook het aantal dagen van extreme hitte neemt toe. Langdurig aanhoudende hitte kan leiden tot gezondheidsklachten als vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Het ervaren van klachten gerelateerd aan hitte wordt ook wel hittestress genoemd. Zo kunnen inwoners huidproblemen krijgen zoals jeuk en uitslag met blaasjes, maar kan er bij aanhoudende hitte ook uitdroging of oververhitting plaatsvinden. In het ergste geval kunnen mensen hier aan overlijden.

Sinds 2007 is er een Nationaal Hitteplan in Nederland dat waarschuwt voor periodes van langdurige hitte. Vervolgens is het belangrijk dat er actie wordt ondernomen in wijken, straten en huizen in gebieden waar het extra warm wordt tijdens een hittegolf. Daarom is een Lokaal Hitteplan opgesteld, waarin is vastgelegd wie wat doet bij perioden van hitte.

Dit Lokaal Hitteplan is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende lokale partijen, waaronder de gemeente, gezondheidsorganisaties, welzijnsinstellingen en verenigingen. Het plan omvat maatregelen om de kwetsbare groepen in onze gemeente te beschermen, zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met gezondheidsproblemen. Zo ontstaat een netwerk van organisaties, dat in actie komt in tijden van langdurige, extreme hitte. Het Lokaal Hitteplan wordt jaarlijks geëvalueerd en aangescherpt met de betrokken partners. 

* Dit document is niet digitaal toegankelijk. Ondervindt u hierdoor problemen, neem dan contact op via info@pijnacker-nootdorp.nl.