Koninklijke onderscheiding

Ieder jaar reikt de burgemeester de koninklijke onderscheidingen uit tijdens ‘lintjesregen’ op 26 april of de laatste werkdag voor Koningsdag. Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Deze personen zouden best eens in het zonnetje mogen worden gezet. De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een koninklijke onderscheiding.

Ja, u kunt een aanvraag indienen voor een bijzondere gelegenheid. Doe dit uiterlijk 6 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum. De burgemeester reikt dit tijdens de bijzondere gelegenheid uit.

Neem contact op met de medewerker Kabinetszaken  zodat in grote lijnen aangegeven kan worden of de verdiensten van de kandidaat bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. Ook krijgt u uitleg over hoe u te werk moet gaan. U kunt de medewerker Kabinetszaken bereiken via kabinet@pijnacker-nootdorp.nl of telefoonnummer 015-3626914.

Daarna vult het voorstelformulier in via de website www.lintjes.nl/voordragen. Dit ingevulde formulier verstuurt u naar de gemeente via het e-mailadres kabinet@pijnacker-nootdorp.nl.

De Koning verleent onderscheidingen bij de algemene gelegenheid in april – de zogenaamde lintjesregen – en bij bijzondere gelegenheden. Meer informatie over koninklijke onderscheidingen kunt u vinden op www.lintjes.nl.

De procedure voor een Koninklijke Onderscheiding neemt veel tijd in beslag. Het komt geregeld voor dat een aanvraag niet direct compleet is. Vaak blijkt dat er meer informatie nodig is. Daarom is het verstandig om er zo vroeg mogelijk mee te beginnen.

Voor de jaarlijkse lintjesregen in april moet u de complete aanvraag uiterlijk 1 juli in het jaar ervoor hebben ingediend.

Gaat het om een uitreiking tijdens een andere (tussentijdse) gelegenheid? Dan moet u het complete voorstel ten minste zes maanden van tevoren versturen.

Kandidaten voor een Koninklijke onderscheiding (KO) moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden.

In aanmerking komt bijvoorbeeld hij of zij die:

  • zich geruime tijd onafgebroken heeft ingespannen voor de samenleving (hierbij wordt ook het bestede aantal uren betrokken);
  • een voortrekkersrol heeft vervuld of een voorbeeld is voor anderen;
  • in de vijf jaar voor het moment van de aanvraag nog steeds vrijwillige werkzaamheden (heeft) verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben;
  • alleen of samen met anderen, al dan niet in opdracht, een zeer uitzonderlijke prestatie heeft verricht;
  • in zijn of haar werkkring bijzondere prestaties levert, die uitgaan boven wat normaal van een persoon mag worden verwacht. Deze prestaties zijn niet alleen belangrijk voor de onderneming, instelling of organisatie waar die persoon werkt, maar ook voor de samenleving.

Het neerleggen van een hoofdfunctie, een 40- of 50-jarig dienstjubileum of de viering van de verjaardag van betrokkene, vormen op zichzelf geen aanleiding voor het toekennen van een onderscheiding.