Hoe sociaal is Pijnacker-Nootdorp? Praat mee!

De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt hard aan onderwerpen als werk, gezondheid en het tegengaan van armoede. We willen dat kinderen veilig opgroeien, ouderen gezond oud worden en iedereen gelijke kansen krijgt.
Daarvoor zijn er allerlei sociale voorzieningen.

Wat vindt u daarin belangrijk? Hoe denkt u bijvoorbeeld over zorg voor ouderen of mensen met een beperking? Doet de gemeente voldoende voor de jeugd? Doen we samen genoeg om iedereen mee te laten doen in de samenleving?

We gaan hierover graag met u in gesprek! U bent van harte welkom tijdens de volgende bijeenkomsten:

Maandag 30 oktober

Maandag 30 oktober organiseren we de bijeenkomst ‘Samen gezond oud worden’. Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouderen en/of mantelzorgers. U kunt met de gemeente en andere deelnemers in gesprek over thuishulp, zorg en voorzieningen voor ouderen.

De bijeenkomst is van 19.30 – 21.00 uur in het bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker.

Woensdag 8 november

Woensdag 8 november vindt de bijeenkomst ‘Opgroeien in Pijnacker-Nootdorp’ plaats. Deze bijeenkomst is bedoeld voor jongeren en/of ouders of verzorgers. Je kunt met de gemeente en andere deelnemers in gesprek over jeugdzorg, opvoedhulp, kansen en voorzieningen voor jongeren.

De bijeenkomst is van 19.30 – 21.00 uur in het bestuurscentrum, Emmastraat 165, Pijnacker.

Wilt u bij één of beide bijeenkomsten aanwezig zijn?

Via onderstaand formulier kunt u zich opgeven voor één of beide bijeenkomsten. Komt u er niet uit? Bel dan naar 14 015 zodat een medewerker van de gemeente het formulier voor u kan invullen.

Heeft u via de post een vragenlijst ontvangen?

In september 2023 hebben we inwoners gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze is inmiddels gesloten. De gemeente gebruikt de antwoorden op de vragenlijst en de input die tijdens de bijeenkomsten wordt opgehaald om het beleid voor sociale voorzieningen te verbeteren. De resultaten krijgen een plek in de visie op het sociaal domein.