Gemeentelijke onderscheidingen

De gemeente waardeert het werk dat personen, verenigingen en stichtingen doen voor de gemeente en de plaatselijke gemeenschap. Kent u een persoon, vereniging of stichting die in aanmerking zou moeten komen voor een gemeentelijke onderscheiding? Dien dan een aanvraag in.

U kunt een gemeentelijke onderscheiding voor iemand aanvragen en de gemeente kan ook iemand aanwijzen. Wilt u iemand voorstellen? Dan dient u een voorstel in bij de burgemeester. U doet dat tenminste drie maanden voor de beoogde datum van uitreiking.

Neem contact op met de medewerker Kabinetszaken  zodat in grote lijnen aangegeven kan worden of de verdiensten van de kandidaat bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. Ook krijgt u uitleg over hoe u te werk moet gaan. U kunt de medewerker Kabinetszaken bereiken via kabinet@pijnacker-nootdorp.nl of telefoonnummer 015-3626914.

  • Een erepenning, met of zonder draagmedaille;
  • Een penning van verdienste met een draagspeld;
  • Een sportpenning.

Bij de onderscheidingen hoort ook een oorkonde.

  • de te onderscheiden persoon of rechtspersoon staat goed bekend;
  • de verdiensten voor de gemeente of plaatselijke samenleving zijn het belangrijkst: de betrokkene hoeft dus niet in de gemeente te wonen;
  • de kandidaat moet een voorbeeldfunctie hebben, anderen weten te motiveren en een voortrekkersrol vervullen;
  • de persoon heeft 10 tot 15 jaar werkzaamheden verricht die onderscheidend zijn. Ook het aantal uren dat er aan zijn besteed worden meegenomen.

In bijzondere gevallen kent de gemeente het ereburgerschap toe. Het ereburgerschap is een blijk van erg grote waardering en dankbaarheid. Het ereburgerschap wordt toegekend als een inwoner zich in zeer hoge mate en langdurig verdienstelijk heeft gemaakt en zich de toekenning waardig heeft gemaakt. Er zijn drie ereburgers:

  • De heer mr. drs. J. de Prieëlle, oud-burgemeester van de voormalige gemeente Pijnacker in de periode 1981 – 2001, is in 2001 tot ereburger benoemd.
  • De heer J.A. Janssen, oud-inwoner van de gemeente Nootdorp, voormalig beroepswielrenner en winnaar van de Tour de France in 1968, is in 2008 tot ereburger benoemd.
  • De heer A.N. Groenewegen, raadslid van 1976-1986 en wethouder van 1986-1998, is in 2010 tot ereburger benoemd.