Epidemiologie

De gemeente bevordert de gezondheidszorg en bestrijdt infectieziekten. De gemeenten hebben hiervoor regionale diensten (GGD’s) ingesteld. Voor informatie over epidemiologie kunt u zich wenden tot GGD Haaglanden.

Kijk voor alle contactgegevens op de website van GGD Haaglanden, www.ggdhaaglanden.nl.