Energietoeslag voor lagere inkomens

De energieprijzen zijn de laatste tijd hard gestegen. Heeft u een uitkering of een inkomen onder 120% van het minimum? Dan kunt u in 2022 een energietoeslag krijgen. Dit is een eenmalige uitkering van maximaal 800 euro, bedoeld om u te helpen bij het betalen van de energierekening.

Het kabinet heeft besloten dat de energietoeslag met maximaal € 500 wordt verhoogd. Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. De gemeente zorgt ervoor dat u de extra compensatie van € 500 krijgt. In het antwoord op de eerste vraag hieronder vindt u hierover meer informatie.

De energietoeslag geldt zowel voor mensen met een uitkering als voor werkende mensen.

Let op: Op dit moment is er een storing waardoor u de energietoeslag niet online kan aanvragen.

Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Wel kunt u een papieren versie van het aanvraagformulier afhalen bij de receptie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. Of kunt u het formulier aanvragen door te bellen naar telefoonnummer 14015 of door een e-mail te sturen naar info@pijnacker-nootdorp.nl t.a.v. team Energietoeslag. 

Vraag de energietoeslag aan

 • Via onderstaande knop Aanvragen gaat u naar iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl.
 • Log daar in met uw DigiD.
 • Klik onderaan de lijst met formulieren op het formulier ‘Eenmalige Energietoeslag’
 • Klik dan op ‘OK’.
 • Vul het digitale aanvraagformulier in.
 • Voeg gevraagde bijlagen toe.
 • Verzend uw aanvraag via de verzendbutton.

Het kabinet heeft besloten dat huishoudens met een laag inkomen naast de energietoeslag van € 800,-, in 2022 nogmaals een bedrag van € 500,- zullen ontvangen. Dit is een compensatie voor de gestegen energielasten en de stijgende kosten voor levensonderhoud. De doelgroep van de energietoeslag 2022, huishoudens met een inkomen onder 120% van het minimum, blijft ongewijzigd. Indien u uw kosten kunt delen met een of meerdere personen, ontvangt u de aanvulling naar berekening van het aantal personen in uw huishouden. Het kan dus zijn dat u een lagere aanvulling ontvangt dan €500,-. De gemeente zal aan huishoudens aan wie eerder een energietoeslag is toegekend een nabetaling doen. Deze huishoudens hoeven hiervoor niets te doen.

Zodra bekend is wanneer de nabetaling van de energietoeslag zal worden gedaan zullen wij dit op deze pagina vermelden.

Mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen in 2022 een energietoeslag krijgen. De eenmalige uitkering is bedoeld om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Het kabinet heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld omdat de energieprijzen momenteel hard stijgen. Het uitkeren van deze toeslag wordt geregeld door de gemeente.

Heeft u een inkomen onder 120% van het minimum? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw situatie in januari 2022:

 • Voor (echt)paren tot de pensioengerechtigde leeftijd is dit € 1777,92 netto per maand (excl. vakantietoeslag).
 • Voor een alleenstaande (ouder) tot de pensioengerechtigde leeftijd is dit € 1254,54 netto per maand (excl. vakantietoeslag).
 • Voor (echt)paren vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is dit € 1915,49 netto per maand (excl. vakantietoeslag).
 • Voor een alleenstaande (ouder) vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is dit € 1404,39 netto per maand (excl. vakantietoeslag).

Er zijn meer woonsituaties denkbaar. Bijvoorbeeld wanneer u met andere volwassenen een woning bewoont. Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14015 of stuur een e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl t.a.v. team Energietoeslag. 

Heeft u een uitkering levensonderhoud in het kader van de participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ? Dan heeft u de energietoeslag automatisch uitgekeerd gekregen in de week van 18 april 2022. Daarover heeft u ook een brief ontvangen. Vragen daarover? Neem contact op met uw consulent.

Huishoudens met een inkomen onder de 120% van het minimum kunnen de toeslag aanvragen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw situatie in januari 2022:

 • Voor (echt)paren tot de pensioengerechtigde leeftijd is dit € 1777,92 netto per maand (excl. vakantietoeslag).
 • Voor een alleenstaande (ouder) tot de pensioengerechtigde leeftijd is dit € 1254,54 netto per maand (excl. vakantietoeslag).
 • Voor (echt)paren vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is dit € 1915,49 netto per maand (excl. vakantietoeslag).
 • Voor een alleenstaande (ouder) vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is dit € 1404,39 netto per maand (excl. vakantietoeslag).

Er zijn meer woonsituaties denkbaar. Bijvoorbeeld wanneer u met andere volwassenen een woning bewoont. Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14015 of stuur een e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl t.a.v. team Energietoeslag. 

Wanneer u een uitkering onder de 120% van het minimum ontvangt, kunt u de toeslag aanvragen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw situatie in januari 2022:

 • Voor (echt)paren tot de pensioengerechtigde leeftijd is dit € 1777,92 netto per maand (excl. vakantietoeslag).
 • Voor een alleenstaande (ouder) tot de pensioengerechtigde leeftijd is dit € 1254,54 netto per maand (excl. vakantietoeslag).
 • Voor (echt)paren vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is dit € 1915,49 netto per maand (excl. vakantietoeslag).
 • Voor een alleenstaande (ouder) vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is dit € 1404,39 netto per maand (excl. vakantietoeslag).

Er zijn meer woonsituaties denkbaar. Bijvoorbeeld wanneer u met andere volwassenen een woning bewoont. Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14015 of stuur een e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl t.a.v. team Energietoeslag. 

In de meeste gevallen hebben studenten geen recht op de energietoeslag.

Toch oordeelde een rechter in Arnhem kortgeleden in het voordeel van een student. Daarom zijn Nederlandse gemeenten op dit moment in gesprek met het ministerie van SZW. Het is mogelijk dat de landelijke regels binnenkort veranderen en dat studenten wel een energietoeslag kunnen aanvragen en krijgen. Als er meer over bekend is, leest u dat hier op de website.

Studenten kunnen in ernstige gevallen bij de gemeente een aanvraag doen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de energiekosten door een verzoek te doen voor bijzondere bijstand. Zij krijgen dan een oplossing op maat, waarbij wordt gekeken hoeveel aanvulling nodig is. Zie voor meer informatie de pagina bijzondere bijstand aanvragen.

Zit u in een schuldhulpverleningstraject? Dan kunt u ook een energietoeslag aanvragen.

Bent u gedupeerd door de toeslagenaffaire? Dan kunt u ook een energietoeslag aanvragen. De medewerkers van het Steunpunt Gedupeerden Toeslagenaffaire Pijnacker-Nootdorp helpen u hier graag bij. Deze hulp is kosteloos en vrijblijvend.

Er wordt geen vermogenstoets uitgevoerd.

Spaargeld, vermogen of het hebben van een eigen huis wordt niet meegeteld voor het inkomen om te kijken of u in aanmerking komt voor de energietoeslag.

Een huishouden ontvangt maximaal € 800,-.

Indien u uw kosten kunt delen met een of meerdere personen, ontvangt u de energietoeslag naar berekening van het aantal personen in uw huishouden. Het kan dus zijn dat u een lager bedrag ontvangt.

Heeft u 1 persoon waarmee u uw kosten kunt delen, dan ontvangt u € 400,-.

Heeft u 2 personen waarmee u de kosten kunt delen, dan ontvangt u € 266,67.

Heeft u 3 personen waarmee u de kosten kunt delen, dan ontvangt u € 200,-.

Het kan zijn dat de persoon waarmee u de kosten kunt delen niet automatisch de energietoeslag krijgt uitbetaald. Dit is omdat de gegevens bij ons niet bekend zijn. Denkt u toch in aanmerking te komen voor een energietoeslag, doe dan een aanvraag bij de gemeente op iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl

Lukt het u niet om een digitale aanvraag in te dienen? Bel dan naar 14015. Wij helpen u verder. Dit geldt ook voor bewindvoerders. 

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Gezien de grote hoeveelheid aanvragen, heeft de gemeente de maximale afhandelingstermijn van 8 weken nodig om uw aanvraag te verwerken. Het heeft geen zin om binnen deze termijn van 8 weken telefonisch contact op te nemen met de gemeente.