Energietoeslag voor lagere inkomens

De energieprijzen zijn de laatste tijd hard gestegen. Daarom konden mensen met een beperkt inkomen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen.

Aanvulling energietoeslag 2022

Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft ervoor gekozen aan de ontvangers van de energietoeslag een aanvulling uit te betalen, waarmee zij op korte termijn de gestegen energierekening kunnen betalen. Inwoners die in 2022 een energietoeslag hebben ontvangen krijgen in de laatste week van maart automatisch een aanvulling op de energietoeslag uitbetaald op hun rekening.

De hoogte van de nabetaling is maximaal € 500,- en is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de gezinssamenstelling. Als u recht heeft op deze aanvulling ontvangt u hiervan persoonlijk bericht.
De energietoeslag over 2022 kunt u niet meer aanvragen!

Energietoeslag 2023

Voor de energietoeslag in 2023 heeft de regering een wetsvoorstel voorbereid. Dit wetsvoorstel treedt naar verwachting in juni 2023 in werking. Voor het jaar 2023 is in Pijnacker-Nootdorp per huishouden een energietoeslag van maximaal € 800,- beschikbaar. Het Rijk moet de regels hiervoor nog vaststellen. De energietoeslag 2023 kan op zijn vroegst na 1 juli 2023 worden aangevraagd of uitgekeerd.

Zodra er meer duidelijkheid is over de energietoeslag van 2023 en de aanvraag hiervan, leest u dat op deze webpagina en via de Gemeenteberichten in de huis-aan-huiskranten Telstar en Eendracht.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp hanteert hiervoor de volgende uitgangspunten:

  • Ontvangt u in 2023 een bijstandsuitkering of een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)?
    U hoeft dan in principe niets te doen. U ontvangt de energietoeslag 2023 dan zo spoedig mogelijk na 1 juli 2023 op uw rekening.
  • Heeft u een inkomen tot 120% van het sociaal minimum?
    U kunt de energietoeslag 2023 op zijn vroegst na 1 juli 2023 aanvragen.

Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand. Dit geldt ook voor studenten. Zie voor meer informatie de pagina bijzondere bijstand aanvragen of bel naar 14 015 om de mogelijkheden te bespreken.