Alzheimer Trefpunt

In het Alzeheimer Trefpunt komen mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden samen voor informatie en contact met lotgenoten. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij idee├źn en ervaringen uitwisselen.

De bijeenkomsten van het Alzheimer Trefpunt duren ongeveer twee uur. Het streven is dat er iedere bijeenkomst een specifiek onderwerp centraal staat en dat er steeds een interessante spreker/inleider aansluit. Tijdens de bijeenkomst vindt er dan verdieping plaats. Het onderwerp wat aan bod komt kan van alles zijn: onbegrepen gedrag, domotica en andere hulpmiddelen, juridische aspecten zoals wilsbekwaamheid, levenseinde, enzovoort. Dementie telt heel veel aspecten en roept heel veel vragen op. Behalve het wisselen van informatie is het doel van de bijeenkomsten ook het delen van ervaringen.

De bijeenkomsten vinden plaats in zowel Pijnacker, als in Nootdorp. Op de tweede dinsdag van de oneven maanden is het Alzheimer Trefpunt in Pijnacker en op de tweede dinsdag van de even maanden is het in Nootdorp. Uiteraard zijn Nootdorpers welkom in Pijnacker en Pijnackernaren in Nootdorp. In Pijnacker zijn we te gast in Buurt & Zo aan de Prins Hendrikstraat en in Nootdorp vindt het trefpunt plaats in CulturA & Zo aan de Dorpsstraat. De inloop is vanaf 19.00 en de bijeenkomst start om 19.30.

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan bij Jan-Jacob Koedoot van de SWOP. Bel 015-369 2812 of 06 -1185 3497. Of stuur een mail naar: jacob-jan@swop.nl Deelname is gratis. Heeft u vervoersproblemen? Vermeld dit dan bij uw aanmelding.