Alzheimer Trefpunt

In het Alzheimer Trefpunt komen mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden samen voor informatie en contact met lotgenoten. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen.

De bijeenkomsten van het Alzheimer Trefpunt duren ongeveer twee uur. Het streven is dat er iedere bijeenkomst een specifiek onderwerp centraal staat en dat er steeds een interessante spreker/inleider aansluit. Tijdens de bijeenkomst vindt er dan verdieping plaats. Het onderwerp wat aan bod komt kan van alles zijn: onbegrepen gedrag, domotica en andere hulpmiddelen, juridische aspecten zoals wilsbekwaamheid, levenseinde, enzovoort. Dementie telt heel veel aspecten en roept heel veel vragen op. Behalve het wisselen van informatie is het doel van de bijeenkomsten ook het delen van ervaringen.

De bijeenkomsten vinden plaats in zowel Pijnacker als in Nootdorp. Op iedere tweede maandag van de maand is het Alzheimer Trefpunt in Pijnacker en in Nootdorp open, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Uiteraard zijn Nootdorpers welkom in Pijnacker en Pijnackernaren in Nootdorp.

De locaties waar de bijeenkomsten plaatsvinden wisselen. Ga naar de agenda van SWOP om te bekijken wanneer de volgende bijeenkomst is en waar het plaatsvindt. U bent welkom vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan bij Jan-Jacob Koedoot van de SWOP. Bel 015-369 2812 of 06 -1185 3497. Of stuur een mail naar: jacob-jan.koedoot@swop.nl Deelname is gratis. Heeft u vervoersproblemen? Vermeld dit dan bij uw aanmelding.