Werken met een arbeidsbeperking

Wij vinden het belangrijk dat iedereen meedoet aan de maatschappij, bij voorkeur door te werken. Heeft u een arbeidsbeperking en wilt u weten welke ondersteuning u hierbij kunt krijgen?  De belangrijkste informatie hebben we voor u hieronder gezet.

Heeft u een ziekte of handicap? En heeft u daardoor moeite bij het vinden of houden van werk? Dan kunt u bij UWV een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Het UWV beoordeelt dan of u mogelijkheden heeft om te werken. Dit heet arbeidsvermogen. Dat hoeft geen werk te zijn waarmee u het minimumloon of meer kunt verdienen. U heeft bijvoorbeeld ook arbeidsvermogen als u:

  • met begeleiding kunt werken;
  • alleen ‘beschut’ werk kunt doen;
  • een voorziening nodig heeft om te kunnen werken.

De uitkomst van de beoordeling bepaalt of u ondersteuning bij werk en inkomen kunt krijgen van UWV of van de gemeente.

Heeft u hierbij hulp of begeleiding nodig? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 015.

De ondersteuning door de gemeente kan bestaan uit bijvoorbeeld bemiddeling naar werk. Heeft u extra ondersteuning nodig om aan het werk te komen? En heeft u daardoor geen bijstandsuitkering (meer) nodig? Dan is het soms ook mogelijk dat u een aanpassing op de werkplek of een coach krijgt. Ook kan de werkgever soms een subsidie krijgen.

Blijkt werken voor u (nog) niet mogelijk of lukt het niet om u te bemiddelen naar een werkgever? Dan zoekt de gemeente samen met u naar een andere oplossing, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of dagbesteding.

Als het UWV beoordeelt of u arbeidsvermogen heeft, beoordeelt het UWV ook direct of u een Indicatie banenafspraak krijgt. U kunt een indicatie krijgen als u door een ziekte of handicap niet minimaal het minimumloon kunt verdienen. U wordt dan door het UWV opgenomen in het doelgroepregister.

U wordt automatisch opgenomen in het doelgroepregister als u behoort tot onderstaande doelgroepen.

  • mensen met oude of nieuwe Wajong die kunnen werken;
  • mensen met een WSW-indicatie;
  • mensen met een WIW-baan;
  • mensen met een ID-baan

Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap.

Krijgt u een Indicatie banenafspraak? Dan valt u onder de doelgroep van deze banenafspraak. U komt dan in aanmerking voor een baan uit de banenafspraak. De gemeente zal hier bij de bemiddeling naar werk afspraken over maken met de werkgever.

 

Dan kunt u misschien een Wajong-uitkering krijgen van UWV.