Vrijwilligerswerk en uitkering

Vrijwilligerswerk is werk waarvoor u geen loon krijgt. Dit is bijvoorbeeld werk voor de sportclub, de muziekvereniging of de stichting voor ouderenwerk. U ontvangt misschien wel een onkostenvergoeding.

Met een bijstandsuitkering mag u vrijwilligerswerk doen. Ook als dit werk geen deel uitmaakt van een re-integratietraject. U moet wel altijd aan de gemeente doorgeven dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen en er toestemming voor vragen. Er gelden namelijk enkele voorwaarden:

  • Het vrijwilligerswerk mag de kans op het vinden van betaald werk niet in de weg staan.
  • U mag geen werk doen waarvoor u eigenlijk moet worden betaald, bijvoorbeeld meehelpen in een winkel.
  • U moet blijven solliciteren en als u een betaalde baan krijgt aangeboden, moet u die aannemen. Betaald werk gaat vóór.

Vraagt u bijstand aan of ontvangt u al een bijstandsuitkering? En doet u vrijwilligerswerk of onbetaalde arbeid? Of gaat u dit doen? Dan bent u verplicht om dit aan de gemeente te melden. Deze meldingsplicht is een onderdeel van de inlichtingenplicht. Neem daarom altijd contact op met de gemeente als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Wij beoordelen of het echt vrijwilligerswerk is. Als wij vinden dat het eigenlijk gewoon werk is waarvoor u salaris zou moeten krijgen, wordt u dat verteld. Als u het werk dan toch blijft verrichten wordt uw uitkering verminderd naar verhouding van het aantal uren dat u werkt.

Het is mogelijk dat u vrijwilligerswerk moet doen als onderdeel van een re-integratietraject. Bijvoorbeeld als het voor u moeilijk is om een baan te vinden. Of als u om medische of sociale redenen niet in staat bent om betaald werk te doen. U doet dan bijvoorbeeld werk bij ouderen, een sportvereniging of in een buurthuis. Met dit vrijwilligerswerk blijft u actief en hebt u contact met andere mensen. Ook kunt u wennen aan een werkend leven en werkervaring opdoen. Dit vrijwilligerswerk kunt u doen met behoud van uw uitkering.

Als besloten wordt dat u vrijwilligerswerk gaat doen, maakt u hierover afspraken met uw contactpersoon bij de gemeente, bijvoorbeeld of u wel of niet moet blijven solliciteren. U bent verplicht deze afspraken na te komen. Vrijwilligerswerk is werk dat u vrijwillig doet, maar het is niet vrijblijvend. Als u zich niet aan afspraken houdt kan uw uitkering tijdelijk verlaagd worden.

De onkostenvergoeding is bedoeld voor de kosten die u maakt om vrijwilligerswerk te kunnen doen, bijvoorbeeld reiskosten. Soms mag u die vergoeding helemaal houden, soms wordt een deel ingehouden op uw uitkering. Dat hangt af van wat voor soort onkostenvergoeding u krijgt:

  • De vergoeding kan een bedrag zijn voor kosten die u echt hebt gemaakt en aangetoond. U moet dan bijvoorbeeld een transactieoverzicht van de reizen met uw OV-chipkaart, het busabonnement of de (gespecificeerde) telefoonrekening laten zien. Deze onkostenvergoeding mag u volledig houden.
  • Het is ook mogelijk dat u een vast bedrag krijgt voor de kosten. U hoeft dan niet aan te tonen dat u die kosten echt hebt gemaakt. De gemeente kan deze vaste vergoeding wel gedeeltelijk inhouden op uw uitkering. Deze mag namelijk niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

Bent u 27 jaar of ouder dan mag u een vergoeding tot € 210 per maand houden, tot een maximum van € 2.100 per jaar. Krijgt u meer? Dan wordt dit als loon gezien. Het bedrag – min de vrijlating – wordt dan op uw uitkering gekort.
Bent u jonger dan 27 jaar dan geldt er geen vrijlating.

U moet de hoogte van de onkostenvergoeding altijd doorgeven aan de gemeente.

Lees meer op de website van de belastingdienst.