Uitstroompremie of doorstroompremie

Heeft u een baan gevonden, waardoor u niet langer een uitkering nodig heeft? Dan betekent dit dat u uitstroomt naar werk en misschien een extra geldbedrag krijgt. Dit heet uitstroom- of doorstroompremie.

Om een uitstroompremie te krijgen, gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont in Pijnacker-Nootdorp;
  • U bent 27 jaar of ouder;
  • U ontving langer dan een jaar (minimaal 12 maanden achter elkaar) een bijstandsuitkering
  • U heeft een arbeidsovereenkomst (contract) en u heeft minimaal 6 maanden geen bijstandsuitkering ontvangen
  • U of uw werkgever heeft geen gebruik gemaakt van een werkgevers cheque, dienstbetrekking ‘beschut werk’ of loonkostensubsidie. Uw (voormalig) klantmanager weet of er in uw geval gebruik is gemaakt van één van deze voorzieningen.

Om een doorstroompremie te krijgen, gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont in Pijnacker-Nootdorp;
  • U bent 27 jaar of ouder;
  • U ontving langer dan een jaar (minimaal 12 maanden achter elkaar) een bijstandsuitkering
  • U heeft een arbeidsovereenkomst (contract) en u heeft minimaal 6 maanden geen bijstandsuitkering ontvangen
  • U of uw werkgever heeft gebruik gemaakt van een werkgevers cheque of loonkostensubsidie. Uw (voormalig) klantmanager weet of er in uw geval gebruik is gemaakt van één van deze voorzieningen.

De uitstroompremie is een éénmalig bedrag van € 750,00. De doorstroompremie is een eenmalig bedrag van € 300,00.

Om de uitstroom- of doorstroompremie aan te vragen vult u het formulier Aanvraag doorstroom- en uitstroompremie in. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Lukt het niet om het formulier online in te vullen? Bel met de gemeente via 14015, dan ontvangt u het formulier per e-mail of per post.

Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden, dan maakt de gemeente het eenmalige bedrag van de uitstroom- of doorstroompremie binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraagformulier naar u over.

Wilt u meer informatie over de uitstroom- of doorstroompremie? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 015.