Spring naar content

Zie ook

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer (of zzp’er) in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en komt u door het coronavirus in financiële problemen? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de noodmaatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling vervangt tijdelijk de Bbz-uitkering en er gelden andere voorwaarden.

Let op: u ontvangt een voorschot, er vindt achteraf een toetsing plaats. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan vorderen wij de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

Update 29 mei
Op 20 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) – met aangepaste voorwaarden – met 4 maanden wordt verlengd tot eind september. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen.

Ook staat de Tozo 2 open voor nieuwe aanvragen. Met Tozo 2 wordt voortgeborduurd op de eerdere Tozo-regeling, maar er gelden striktere voorwaarden. Denk hierbij aan partnerinkomen, vermogen en de kostendelersnorm. Meer informatie over Tozo (1 en 2) vindt u op de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl.

U kunt alleen een aanvraag doen wanneer u in Nederland woonachtig bent en uw bedrijf in Nederland gevestigd is. Daarnaast moet een zelfstandige voldoen aan het urencriterium, wat neerkomt op 1225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week. Tot slot moet u als zelfstandige bedrijfsmatig actief zijn geweest – waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel – voordat deze regeling is aangekondigd (dus voor 17 maart 2020).

Voor alle voorwaarden verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl.

U kunt de Tozo 2 aanvragen via het digitale loket Iparticipatie: iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl. Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanvragen? Bekijk hieronder het stappenplan of bel met 14 015.

Stappenplan (pdf)

  • Kopie/ scan van uw Identiteitsbewijs.
  • Uw laatste bankafschrift van uw privébankrekeningnummer waarop het huidig saldo, bankrekeningnummer en de tenaamstelling zichtbaar is. Dit is tevens het bankrekeningnummer waar u uw uitkering en/of bedrijfskapitaal op gestort wilt hebben.
  • Een uitdraai boekhouding of concept-jaarcijfers 2019. Heeft u die niet? Stuur dan bijvoorbeeld uw btw-aangifte en de winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal van 2019 mee.