TONK (vervallen)

Per 1 oktober 2021 is de corona-steunmaatregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gestopt. Deze regeling kan niet meer worden aangevraagd. Ondernemers die financiƫle ondersteuning nodig hebben, kunnen sinds 1 oktober 2021 een beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).