Tegenprestatie

Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Dan vragen we u om een tegenprestatie. Deze tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Als u zelf al voor ten minste 8 uur per week vrijwilligerswerk verricht of mantelzorg verleent, hoeft u geen tegenprestatie te doen. U moet dit dan wel doorgeven aan uw klantmanager.

Een tegenprestatie is het leveren van onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden. U kunt bijvoorbeeld denken aan verschillende vormen van vrijwilligerswerk. In de tijd dat u een tegenprestatie levert, moet u ook gewoon blijven solliciteren en naar werk zoeken. De tegenprestatie is onderdeel van de participatiewet.

Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp deelnemen aan de maatschappij. Als werken (nog) niet mogelijk is voor u, willen wij u toch stimuleren om toch zoveel mogelijk op andere manieren mee te doen aan de maatschappij. Bovendien draagt het doen van vrijwilligerswerk bij aan uw persoonlijke ontwikkeling.

U geeft in principe zelf invulling aan de tegenprestatie. De gemeente ondersteunt u daarin. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een buurthuis, peuterspeelzaal, verzorgingshuis, speeltuin, sportclub, een basisschool etc.
  • Mantelzorg: dat wil zeggen dat u zorgt voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Dat kan een familielid zijn, een vriend, een kennis of een van uw buren.
  • U levert een tegenprestatie voor 20 uur per week of zoveel u aankunt. Wat u doet hangt af van de situatie en achtergronden.

Als u niet kunt werken, kunt u mogelijk nog wel een vorm van vrijwilligerswerk doen. Uw consulent bepaalt tijdens een gesprek of u in staat bent een tegenprestatie te leveren. Aantoonbare lichamelijke of psychische beperkingen en/of zorgtaken kunnen een reden zijn voor vrijstelling. De consulent kijkt echter vooral naar wat u nog wel kan. Een (medische) keuring kan onderdeel uitmaken van het onderzoek.

De omvang van de tegenprestatie bedraagt maximaal 8 tot 16 uur per week. We gaan er vanuit dat u in principe een maximaal haalbare tegenprestatie levert. Dit kan naar beneden worden bijgesteld als u hier niet toe in staat bent of er onvoldoende werkzaamheden voor handen zijn.

De duur van de tegenprestatie bedraagt steeds maximaal 6 maanden en is onder andere afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Na elke periode van maximaal 6 maanden wordt uw situatie opnieuw beoordeeld en maakt de gemeente samen met u nieuwe afspraken over de invulling van uw tegenprestatie in de volgende 6 maanden.

U ontvangt na uw gesprek met uw consulent een beschikking waarin de gemaakte afspraken over de duur, omvang en aard van de werkzaamheden zijn vastgelegd. In deze beschikking staat ook wat de startdatum van de werkzaamheden is.

Als van u een tegenprestatie wordt gevraagd, maar u wilt hieraan niet meewerken, dan kan de gemeente een maatregel opleggen. Dat betekent dat u één of een aantal maanden een lagere uitkering of helemaal geen uitkering krijgt. U krijgt na uw gesprek met uw consulent een formulier waarop uw werkzaamheden worden ingevuld door de organisatie waar u de werkzaamheden verricht. U moet dit formulier elke twee maanden inleveren bij uw consulent. Zo kan uw consulent zien of u de tegenprestatie levert zoals afgesproken.