Studietoeslag

De (individuele) studietoeslag is een financiële bijdrage voor studenten met een arbeidsbeperking die een studie volgen. U kunt er recht op hebben wanneer u studiefinanciering ontvangt en niet in staat bent om te werken. U kunt één keer per zes maanden in aanmerking komen voor deze individuele studietoeslag.

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als:

  • U 18 jaar of ouder bent en studeert.
  • U recht heeft op studiefinanciering.
  • U weinig vermogen heeft.
  • U geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewe
  • Er is vastgesteld dat u wegens lichamelijke of psychische beperkingen niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen.

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een aanvraag doen. Hiervoor gebruikt u het formulier aanvraag studietoeslag. Het aanvraagformulier kunt u uitprinten, invullen en versturen naar onderstaand adres. Bij het aanvraagformulier voegt u:

  • Een kopie van uw laatste WSF/WTOS-uitkering.
  • Een bewijs van inschrijving bij een opleiding.
  • Een kopie van uw bank- en/of spaarrekening(en) waaruit uw huidig saldo blijkt.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Team werk en inkomen
Postbus 1
2640 AA Pijnacker

De toeslag bedraagt € 100,– per maand en wordt voor maximaal een half jaar toegekend. Indien van toepassing kunt u daarna weer een nieuw aanvraag indienen.