Studietoeslag

De (individuele) studietoeslag is een financiële bijdrage voor studenten met een arbeidsbeperking die een studie volgen. U kunt er recht op hebben wanneer u studiefinanciering ontvangt en niet in staat bent om te werken. U kunt één keer per zes maanden in aanmerking komen voor deze individuele studietoeslag.

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als:

  • u 18 jaar of ouder bent en studeert;
  • u recht heeft op studiefinanciering;
  • u weinig vermogen heeft, zoals staat in artikel 34 van de Participatiewet;
  • er is vastgesteld dat u door lichamelijke of psychische beperkingen niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen.

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een aanvraag doen. Hiervoor gebruikt u het formulier aanvraag studietoeslag. Het aanvraagformulier kunt u uitprinten, invullen en versturen naar

Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Team werk en inkomen, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Bij het aanvraagformulier voegt u:

  • een kopie van uw laatste uitkering Wet Studiefinanciering (WSF) of Wet Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • een bewijs van inschrijving bij een opleiding;
  • een kopie van uw bank- en/of spaarrekening(en) waaruit uw huidig saldo blijkt.

De toeslag bedraagt € 100,– per maand en wordt voor maximaal een half jaar toegekend. Indien van toepassing kunt u daarna weer een nieuw aanvraag indienen.