Studietoeslag

De (individuele) studietoeslag is een financiële bijdrage voor studenten met een arbeidsbeperking die een studie volgen en niet kunnen bijverdienen naast en tijdens hun studie. U kunt er recht op hebben wanneer u studiefinanciering/WTOS ontvangt en niet in staat bent om te werken naast de studie. Een aanvraag kan gedurende de looptijd van uw studie worden ingediend.

U komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als:

  • u studeert;
  • u recht heeft op studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • u geen recht heeft op een Wajong-uitkering of levenlanglerenkrediet;
  • u vanwege een structurele aanwezige ziekte of gebrek niet in staat bent om bij te verdienen naast de studie.

Let op: Indien u in het bezit bent van medische bewijsstukken, dient u deze bij te voegen bij uw aanvraag.

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een aanvraag doen. Hiervoor gebruikt u het formulier aanvraag studietoeslag (Deze PDF is niet digitaal toegankelijk. Binnenkort komt er een online formulier beschikbaar). Het aanvraagformulier kunt u printen, invullen/ondertekenen en versturen naar Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Team werk en inkomen, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Bij het aanvraagformulier voegt u:

  • een kopie van uw laatste uitkering Wet Studiefinanciering (WSF) of Wet Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • een afschrift van uw bankrekening waaruit de tenaamstelling en het bankrekeningnummer blijkt;
  • indien aanwezig, medische bewijsstukken ter onderbouwing van de structurele medische beperking.

In de tabel hieronder is afhankelijk van uw leeftijd aangegeven op welk bedrag u maandelijks recht zou kunnen hebben. De studietoeslag wordt aan u maandelijks verstrekt tot de einddatum van uw studie, mits u aan alle voorwaarden voldoet.

Studietoeslag per maand
Leeftijd in jaren

Verhouding jeugd WML
t.o.v. regulier WML

Netto bedragen
studietoeslag per maand

21 en ouder

100%

€300,00

20

80%

€240,00

19

60%

€180,00

18

50%

€150,00

17

39,5%

€ 118,50

16

34,5%

€ 103,50

15

30,0%

€ 90,00