Studietoeslag

De studietoeslag is een financiële bijdrage voor studenten met een arbeidsbeperking die een studie volgen en niet kunnen bijverdienen naast en tijdens hun studie. U kunt er recht op hebben wanneer u studiefinanciering/WTOS ontvangt en niet in staat bent om te werken naast de studie. Een aanvraag kan gedurende de looptijd van uw studie worden ingediend.

U komt in aanmerking voor de studietoeslag als:

  • u studeert;
  • u recht heeft op studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • u geen recht heeft op een Wajong-uitkering of levenlanglerenkrediet;
  • u door een blijvende aanwezige ziekte of gebrek niet in de mogelijkheid bent om bij te verdienen naast uw studie.

Let op: Als u in het bezit bent van medische bewijsstukken, vragen wij u deze bij te voegen bij uw aanvraag. U kunt opgeroepen worden door een keuringsarts om te bepalen of uw ziekte/beperking blijvend is en u hierdoor inderdaad niet kunt werken naast uw studie.

Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een aanvraag doen. Hiervoor gebruikt u het formulier aanvraag studietoeslag. Voor het invullen van het formulier heeft u DigiD nodig.

Bij het aanvraagformulier voegt u toe:

  • een kopie van uw laatste uitkering Wet Studiefinanciering (WSF) of Wet Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • een afschrift van uw bankrekening waaruit de tenaamstelling en het bankrekeningnummer blijkt;
  • wanneer u dit heeft: medische bewijsstukken ter bewijs van de blijvende medische beperking.

In de tabel hieronder is afhankelijk van uw leeftijd aangegeven op welk bedrag u maandelijks recht zou kunnen hebben. De studietoeslag wordt aan u maandelijks verstrekt tot de einddatum van uw studie, mits u aan alle voorwaarden voldoet.

Studietoeslag per maand
Leeftijd in jaren

Leeftijdsafhankelijk percentage van de studietoeslag

Netto bedragen
studietoeslag per maand

21 en ouder

100%

€ 334,34

20

80%

€ 267,47

19

60%

€ 200,60

18

50%

€ 167,17

17

39,5%

€ 132,06

16

34,5%

€ 115,34

15

30,0%

€ 100,30