Plan van aanpak Werken, werken aan en meedoen

Met het plan ‘Werken, werken aan en meedoen’ richten we ons met name op inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. We willen de (arbeids)participatie van onze inwoners met een bijstandsuitkering vergroten. In onze aanpak kiezen we voor een benadering vanuit een drietal perspectieven. Het gaat om de perspectieven ‘werken, werken aan en meedoen’. Deze methode biedt handvatten ons proces in te richten, onze (financiële) inzet te bepalen en gerichte samenwerking te zoeken met onze partners en (lokale) werkgevers. Hierdoor ontstaat een betere balans en wordt voorkomen dat een groot deel van onze inzet en beschikbare budget wordt ingezet op een relatief kleine groep inwoners.

Uniek in onze aanpak is dat wij de samenwerking opzoeken met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Gedurende een onderzoeksperiode van 4 jaar onderzoeken, ondersteunen, bevorderen en monitoren zij de voortgang van de leer- en innovatieprocessen in onze uitvoering, met onze partners en werk-gevers.

In het plan van aanpak ‘werken, werken aan en meedoen’ leest u welke maatregelen het college neemt om de (arbeids)participatie van onze inwoners met een bijstandsuitkering te vergroten.