Noodfonds Energie

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is per 20 maart 2024 gesloten. Het is daardoor niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Let op: de sluiting geldt alleen voor nieuwe aanvragen. Lopende aanvragen of verzoeken tot herbeoordeling worden na sluiting nog afgehandeld.

Het noodfonds is beschikbaar voor huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dat gaat concreet om €3200,- voor een alleenstaande en €4480,- voor samenwonenden. De bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Doe de situatiecheck op de website van Noodfonds Energie.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is in 2022 is opgericht om huishoudens met een laag tot midden inkomen en een hoge energierekening te ondersteunen bij het betalen van hun energierekening. In 2023 heeft het fonds meer dan 50.000 gezinnen geholpen met het betalen van hun energierekening. Het Tijdelijk Noodfonds Energie is een onafhankelijke stichting. Energieleveranciers als Budget Energie, Eneco, Essent, Pure Energie, Vattenfall en Vrij op Naam hebben geld gegeven aan het fonds. Ook het Rijk steunt het Noodfonds met een subsidie. De regering geeft maximaal 40 miljoen euro aan het fonds via een subsidie. Op dit moment geven de energieleveranciers samen met andere bedrijven 20 miljoen euro aan het Noodfonds.

Ja, dat is mogelijk. Let op: In de aanvraag worden persoonlijke gegevens van het huishouden opgevraagd bij Toeslagen, UWV en de Belastingdienst. Dat gebeurt met behulp van DigiD. DigiD is persoonlijk en mag niet gedeeld worden met anderen. U kunt iemand vragen om u te helpen bij de aanvraag, maar iedereen moet zelf inloggen met zijn eigen DigiD. Daarom moet u zelf en uw eventuele huisgenoten van wie het inkomen meetelt, aanwezig zijn tijdens de aanvraag. In Pijnacker-Nootdorp kan de formulierenbrigade van de SWOP helpen bij het doen van de aanvraag.

Zijn er mensen in het huishouden 23 jaar of ouder, dan tellen hun inkomens mee. Zijn alle mensen in het huishouden jonger dan 23 jaar? Dan tellen de inkomens mee van de mensen vanaf 18 jaar.

  • Voorbeeld 1: Een ouder heeft een inwonend kind van 20 jaar oud. Alleen het inkomen van de ouder telt mee.
  • Voorbeeld 2: Een samenwonend stel, ouder dan 23 jaar, heeft een vriend van 23 jaar die bij hen inwoont. Het inkomen van alle drie de inwoners telt mee.
  • Voorbeeld 3: In een studentenhuis zijn alle bewoners 18 tot en met 22 jaar oud. Alle inkomens tellen mee.

Bij gezinnen met inwonende kinderen boven de 18 tellen de inkomsten niet mee tot ze 23 jaar zijn.

U kunt tot 21 maart 2024 steun aanvragen. U krijgt dan steun voor 6 maanden vanaf het moment dat uw aanvraag is goedgekeurd. Uw energieleverancier verrekent de steun met de energierekening.