Energietoeslag voor lagere inkomens

De energieprijzen zijn de laatste tijd hard gestegen. Daarom konden mensen met een beperkt inkomen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen.

Aanvulling energietoeslag 2022

Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft ervoor gekozen aan de ontvangers van de energietoeslag 2022 een aanvulling uit te betalen, waarmee zij aan het begin van dit jaar al de gestegen energierekening konden betalen. Inwoners die in 2022 een energietoeslag ontvingen, hebben deze aanvulling in de laatste week van maart automatisch uitbetaald gekregen.

De hoogte van de nabetaling was maximaal € 500,- en was afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de gezinssamenstelling. 

De energietoeslag over 2022 kunt u niet meer aanvragen.

Energietoeslag 2023

Eerder dit jaar lieten wij u weten dat het Rijk bezig was met het opstellen van de wet Energietoeslag 2023. Pas als deze wet is vastgesteld kunnen gemeenten de energietoeslag gaan uitbetalen.

De verwachting was dat deze wet in juni 2023 ingevoerd zou worden, maar inmiddels is duidelijk dat dit niet gehaald wordt. De vertraging komt door een advies van de Raad van State en enkele gerechtelijke uitspraken. Inmiddels is het wetsvoorstel dat de toeslag mogelijk moet maken naar de Tweede Kamer gestuurd. Die gaat het na de zomer behandelen. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de energietoeslag kan worden uitgekeerd.

In maart 2023 hebben ontvangers van de energietoeslag 2022 van de gemeente Pijnacker-Nootdorp een nabetaling van € 500 ontvangen. Voor het jaar 2023 is hierdoor in onze gemeente nog een energietoeslag van maximaal € 800,- per huishouden beschikbaar.

Zodra er meer duidelijkheid is over de energietoeslag van 2023 en de aanvraag hiervan, leest u dat op deze webpagina en via de Gemeenteberichten in de huis-aan-huiskranten Telstar en Eendracht.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp hanteert hiervoor de volgende uitgangspunten:

  • Ontvangt u in 2023 een bijstandsuitkering of een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)?
    Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de energietoeslag 2023 zodra het wetsvoorstel is aangenomen, zo spoedig mogelijk op uw rekening.
  • Heeft u een inkomen tot 120% van het sociaal minimum? U kunt de energietoeslag 2023 op zijn vroegst aanvragen zodra het wetsvoorstel is aangenomen.

Houdt deze webpagina in de gaten; nieuwe ontwikkelingen zullen wij hier vermelden.

Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand. Dit geldt ook voor studenten. Zie voor meer informatie de pagina bijzondere bijstand aanvragen of bel naar 14 015 om de mogelijkheden te bespreken.