Energietoeslag voor lagere inkomens

De energieprijzen zijn de laatste tijd hard gestegen. Heeft u een uitkering of een inkomen onder 120% van het minimum? Dan kunt u in 2022 een energietoeslag krijgen. Dit is een eenmalige uitkering van maximaal 800 euro, bedoeld om u te helpen bij het betalen van de energierekening. Het kabinet kondigde onlangs aan, dat de energietoeslag mogelijk met € 500 wordt verhoogd. In het antwoord op de eerste vraag hieronder vindt u hierover meer informatie.

De energietoeslag geldt zowel voor mensen met een uitkering als voor werkende mensen.

 • Heeft u een uitkering? Dan heeft u de energietoeslag hoogstwaarschijnlijk automatisch gekregen in april. U hoeft geen aanvraag te doen. Is dit niet het geval, dan kunt u de energietoeslag aanvragen.
 • Heeft u een inkomen onder 120% van het minimum? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen. Bekijk de normbedragen 2022 voor het minimum.
 • Zit u in een schuldhulpverleningstraject? Dan kunt u ook een energietoeslag aanvragen.
 • Bent u gedupeerd door de toeslagenaffaire? Dan kunt u ook een energietoeslag aanvragen. De medewerkers van het Steunpunt Gedupeerden Toeslagenaffaire Pijnacker-Nootdorp helpen u hier graag bij. Deze hulp is kosteloos en vrijblijvend.

Vraag de Eenmalige energietoeslag aan

 • Via onderstaande knop Aanvragen gaat u naar iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl.
 • Log daar in met uw DigiD.
 • Klik onderaan de lijst met formulieren op het formulier ‘Eenmalige Energietoeslag’
 • Klik dan op ‘OK’.
 • Vul het digitale aanvraagformulier in.
 • Voeg gevraagde bijlagen toe.
 • Verzend uw aanvraag via de verzendbutton.

Het is de bedoeling dat huishoudens met een laag inkomen naast de energietoeslag van € 800,-, in 2022 nogmaals een bedrag van € 500,- ontvangen als compensatie voor de gestegen energielasten.

De doelgroep van de energietoeslag 2022, huishoudens met een inkomen onder 120% van het minimum, blijft ongewijzigd. De verdere uitwerking van deze regeling is op dit moment nog niet bekend.

Het is wel de bedoeling dat huishoudens aan wie eerder een energietoeslag is toegekend, van de gemeente een nabetaling gaan ontvangen. Deze huishoudens hoeven hiervoor niets te doen.

Zodra meer bekend is over de uitvoering van de extra energietoeslag zullen wij dat op deze pagina vermelden.

Mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen in 2022 een energietoeslag krijgen. De eenmalige uitkering is bedoeld om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Het kabinet heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld omdat de energieprijzen momenteel hard stijgen. Het uitkeren van deze toeslag wordt geregeld door de gemeente.

Heeft u een uitkering levensonderhoud in het kader van de participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ? Dan heeft u de energietoeslag automatisch uitgekeerd gekregen in de week van 18 april 2022. Daarover heeft u ook een brief ontvangen. Vragen daarover? Neem contact op met uw consulent.

Huishoudens met een inkomen onder de 120% van het minimum (Bekijk de normbedragen 2022) kunnen de toeslag aanvragen.

 • Voor een alleenstaande (ouder) is dit ongeveer € 1.300,- netto per maand (incl. vakantietoeslag)
 • Voor samenwonenden is dit € 1.850,- netto per maand (incl. vakantietoeslag).

Er wordt geen vermogenstoets uitgevoerd.

Wanneer u een uitkering onder de 120% van het minimum ontvangt, kunt u de toeslag aanvragen.

 • Voor een alleenstaande (ouder) is dit ongeveer € 1.300,- netto per maand (incl. vakantietoeslag)
 • Voor samenwonenden is dit € 1.850,- netto per maand (incl. vakantietoeslag).

Er wordt geen vermogenstoets uitgevoerd.

Er wordt geen vermogenstoets uitgevoerd.

Spaargeld, vermogen of het hebben van een eigen huis wordt niet meegeteld voor het inkomen om te kijken of u in aanmerking komt voor de energietoeslag

Indien uw inkomen lager is dan 120% van het minimum (Bekijk de normbedragen 2022) kunt u de toeslag aanvragen.

Een huishouden ontvangt maximaal € 800,-.

Indien u uw kosten kunt delen met een of meerdere personen, ontvangt u de energietoeslag naar berekening van het aantal personen in uw huishouden. Het kan dus zijn dat u een lager bedrag ontvangt.

Heeft u 1 persoon waarmee u uw kosten kunt delen, dan ontvangt u € 400,-.

Heeft u 2 personen waarmee u de kosten kunt delen, dan ontvangt u € 266,67.

Heeft u 3 personen waarmee u de kosten kunt delen, dan ontvangt u € 200,-.

Het kan zijn dat de persoon waarmee u de kosten kunt delen niet automatisch de energietoeslag krijgt uitbetaald. Dit is omdat de gegevens bij ons niet bekend zijn. Denkt u toch in aanmerking te komen voor een energietoeslag, doe dan een aanvraag bij de gemeente op iparticipatie.pijnacker-nootdorp.nl

Lukt het u niet om een digitale aanvraag in te dienen? Bel dan naar 14015. Wij helpen u verder. Dit geldt ook voor bewindvoerders. 

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Gezien de grote hoeveelheid aanvragen, heeft de gemeente de maximale afhandelingstermijn van 8 weken nodig om uw aanvraag te verwerken. Het heeft geen zin om binnen deze termijn van 8 weken telefonisch contact op te nemen met de gemeente.