Energietoeslag voor lagere inkomens

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen ook in 2023 een energietoeslag krijgen. De hoogte van de energietoeslag bedraagt maximaal €800,- voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en maximaal €400,- voor huishoudens met een inkomen tussen de 120% en 130% van het sociaal minimum.

Deze regeling geldt zowel voor mensen met een uitkering als voor werkende mensen.

Inwoners met een (aanvullende) bijstandsuitkering, en inwoners die in 2022 een energietoeslag hebben ontvangen en nog steeds voldoen aan de criteria, hebben de energietoeslag 2023 inmiddels op hun rekening uitbetaald gekregen.

Aanvragen vanaf 20 december

De aanvraag voor een energietoeslag kan vanaf 20 december 2023 digitaal worden ingediend via onderstaande link:

Voor het bepalen van uw inkomen kijkt de gemeente naar uw inkomsten in de maand november.

De gemeente heeft 8 weken om uw aanvraag te beoordelen. Wij streven ernaar uw aanvraag ruim voor deze termijn te behandelen. Aanvragen kunnen tot en met 30 april 2024 ingediend worden.

Heeft u een (aanvullende) uitkering levensonderhoud in het kader van de participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ? Of heeft u in 2022 de energietoeslag ontvangen en is er niets gewijzigd in uw persoonlijke situatie? Dan heeft u  de energietoeslag automatisch uitgekeerd gekregen in november. 

Als u nog geen energietoeslag heeft ontvangen dan kunt u die aanvragen.

Als aan u na 30 september 2023 een bijstandsuitkering is toegekend, ontvangt u de energietoeslag in januari 2024. U hoeft hier niets voor te doen.

Van sommige inwoners kan met de gegevens die wij tot onze beschikking hebben, niet met zekerheid vastgesteld worden of men nog steeds recht heeft op een energietoeslag.

Deze personen kunnen wel gewoon een aanvraag voor de energietoeslag indienen, waarbij aan de hand van de aangeleverde gegevens kan worden bepaald of men in aanmerking komt voor een energietoeslag.

De normen voor 120% van het sociaal minimum zijn mede afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normbedragen per maand. Dit zijn de normbedragen Participatiewet met ingang van 1 juli 2023. De bedragen zijn netto.

Samenstelling

Exclusief vakantiegeld

Inclusief vakantiegeld

Alleenstaand of alleenstaande ouder

€ 1.387,-

€ 1.460,-

Gehuwd of samenwonend

€ 1.982,-

€ 2.086,-

Pensioengerechtigden alleenstaand

€ 1.548,-

€ 1.629,-

Pensioengerechtigden gehuwd of samenwonend

€ 2.102,-

€ 2.212,-
     

De normen voor 130% van het sociaal minimum zijn mede afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normbedragen per maand. Dit zijn de normbedragen Participatiewet met ingang van 1 juli 2023. De bedragen zijn netto.

Samenstelling

Exclusief vakantiegeld

Inclusief vakantiegeld

Alleenstaand of alleenstaande ouder

€ 1.502,-

€ 1.582,-

Gehuwd of samenwonend

€ 2.147,-

€ 2.260,-

Pensioengerechtigden alleenstaand

€ 1.677,-

€ 1.765,-

Pensioengerechtigden gehuwd of samenwonend

€ 2.277,-

€ 2.397,-

     

 

De energietoeslag voor een huishouden met een inkomen tot 120% van de van toepassing zijnde norm* ontvangt maximaal € 800,-.

Indien u uw kosten kunt delen met een of meerdere personen, ontvangt u de energietoeslag naar berekening van het aantal personen in uw huishouden. Het kan dus zijn dat u een lager bedrag ontvangt.

  • Heeft u 1 persoon waarmee u uw kosten kunt delen, dan ontvangt u € 400,-.
  • Heeft u 2 personen waarmee u de kosten kunt delen, dan ontvangt u € 266,67.
  • Heeft u 3 personen waarmee u de kosten kunt delen, dan ontvangt u € 200,-.

Huishoudens met een inkomen tussen de 120% en 130% van de van toepassing zijnde norm* ontvangen de helft van bovenstaande bedragen.

*Zie voor de normbedragen de vraag ‘Hoeveel is 120% en 130% van het sociaal minimum in 2023’.

De energietoeslag heef geen invloed op andere toeslagen of uitkeringen. Tenzij je dit geld op je spaarrekening zet. Dan groeit je vermogen en kan je nét boven de grens komen van een toeslag.

Bij de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag wordt gekeken naar vermogen. Het verschilt per toeslag hoeveel spaargeld je mag hebben. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.

Wanneer u via het UWV een uitkering onder de 130% van het minimum ontvangt, kunt u de toeslag zelf aanvragen via het aanvraagformulier Energietoeslag.

Studenten kunnen geen energietoeslag aanvragen bij de gemeente.

Uitwonende studenten met een aanvullende beurs ontvangen een vergoeding voor energiekosten via DUO. Dit is een eenmalig bedrag van € 400 euro. De eenmalige tegemoetkoming energiekosten voor studenten wordt vanaf januari 2024 op hun rekening gestort.

Als je recht hebt op deze bijdrage, ontvang je hierover bericht van DUO. Je hoef hiervoor niets te doen.

Voor 18-, 19- en 20-jarigen geldt dat zij voor de energiekosten een beroep kunnen doen op hun ouders. Deze hebben een wettelijke onderhoudsplicht (artikel 1:395a BW en artikel 12 Pw). Wanneer de ouders hier niet aan kunnen voldoen, kan een jongere voor de hoge energiekosten individuele bijzondere bijstand aanvragen.

U kunt hiervoor geen online aanvraag doen. Bel met de gemeente via telefoonnummer 14 015.

Ook met een koopwoning heeft u mogelijk recht op de energietoeslag.Uw vermogen telt niet mee bij de beoordeling of u recht heeft op de toeslag. Bij de beoordeling of u recht heeft op de energietoeslag kijken we alleen naar uw inkomen.

Als aan u na 30 september 2023 een bijstandsuitkering is toegekend, ontvangt u de energietoeslag in januari 2024. U hoeft hier niets voor te doen.

Nee, deze regeling geldt in 2024 niet meer. Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen wel een aanvraag indienen bij het Tijdelijk Noodfonds Energie.