Bbz als corona-steunmaatregel

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen sinds 1 oktober 2021 een beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Vanwege corona zijn enkele voorwaarden versoepeld, zodat zelfstandigen eenvoudiger aanspraak kunnen maken op financiële steun. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan de Bbz-uitkering met terugwerkende kracht (maximaal 2 maanden) worden aangevraagd.

Het kabinet heeft deze versoepeling met drie maanden verlengd: de versoepeling geldt van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022. Hiermee wordt uw bedrijf geholpen in de overbruggingsperiode, tot uw bedrijf weer op volle sterkte door kan.

Informatie over de Bbz-uitkering is te vinden via de website van de gemeente Rotterdam. Hier kunt u de Bbz-uitkering aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Let op: sla uw formulier tijdens het invullen op, zodat u de ingevulde gegevens niet verliest.  Bij de digitale aanvraag moet u onderstaande bijlagen kunnen uploaden:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument van u en uw eventuele partner (verplichte bijlage). Een rijbewijs geldt niet als geldig bewijs.
 • Uw laatste bankafschrift van uw privébankrekeningnummer waarop uw tenaamstelling (naam) zichtbaar is. Dit is het bankrekeningnummer waarop u uw Bbz-uitkering levensonderhoud gestort krijgt (verplichte bijlage).
 • Een uitdraai van uw boekhouding of de voorlopige jaarcijfers van 2021 en – afhankelijk van uw situatie – ook (geconsolideerde) jaarcijfers van 2020, 2019 en/of 2018.
 • Bij een huurwoning: een huurspecificatie of huurcontract.
 • Bij een koopwoning: een overzicht hypotheekrente en bewijsstukken van uw woonlasten (kosten van het wonen), zoals de afvalstoffenheffing en waterschapslasten.
 • Bij medebewoner(s): een bewijsstuk of (ver-)huurcontract met uw medebewoner(s), waar u een commerciële relatie mee heeft.
 • Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft: een kopie van de polis van uw AOV-verzekering.
 • Als u na 1 januari 2020 met uw bedrijf bent gestart: een goed onderbouwd ondernemingsplan.

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u naast de Bbz nog andere ondersteuning nodig? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Kijk voor het complete steunpakket op de website van Rijksoverheid

De gemeente helpt ondernemers graag met kennis, advies en daar waar mogelijk met maatwerk. Ook zijn er een aantal lokale maatregelen getroffen. Wilt u weten wat er in uw specifieke situatie mogelijk is of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met één van de volgende medewerkers:

 • Hans Appel, bijstandsverlening voor zelfstandigen, tel. 14015
 • Bianca Koen-Sloos, Tozo en TONK-regeling, tel. 14015

Voor overige vragen:

 • Kim van Loon, accountmanager Bedrijfsleven, tel. 06-50990858