Verkeersveiligheid

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft veel aandacht voor een goede verkeersveiligheid. In de meeste woonwijken geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Om de snelheid laag te houden, plaatst de gemeente drempels, wegversmallingen en rotondes. Verder wil de gemeente een betere scheiding tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Als er ruimte is, zijn er op doorgaande routes voor fietsers aparte fietspaden. 

Heeft u last van een verkeersonveilige situatie? Dan kunt u dit doorgeven via het Meldpunt Leefomgeving