Ontheffing verkeersregels aanvragen

Als u zich vanwege uw werk of woning niet aan de verkeersregels kunt houden, dan heeft u een ontheffing verkeersregels nodig van de gemeente. Officieel heet dit een RVV-ontheffing.

RVV staat voor ‘Reglement verkeersregels en verkeerstekens’. Met een RVV-ontheffing kunnen wij voor bepaalde verkeersregels van artikel 87 van het RVV 1990 een ontheffing verlenen. Dit betreft het uitvoeren van werkzaamheden. De ontheffing kunt u alleen aanvragen voor wegen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gemeente is terughoudend met het verstrekken van RVV-ontheffingen. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat er sprake is van noodzaak.

U kunt een ontheffing aanvragen met het formulier ‘Verzoek ontheffing artikel 87 van het RVV 1990′. Print het formulier en stuur dit ingevuld op naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Let op: voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag moet u leges betalen. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als de ontheffing wordt afgewezen.

  • uw adresgegevens;
  • de locatie waarvoor de ontheffing nodig is;
  • de reden, de aard en duur van de werkzaamheden;
  • gegevens over het voertuig, zoals de afmetingen en het kenteken. Kunt u bijvoorbeeld het voertuig uitklappen? Vermeldt dan ook deze afmetingen.

Meesturen

Bij de aanvraag van een ontheffing op kenteken hoort een kopie van kentekenbewijs deel II/Kenteken deel 1B. Het adres hierop moet overeenkomen met het woonadres. Betreft het een leen-/huur-/leaseauto? Voeg dan de overeenkomst toe, eventueel aangevuld met een werkgeversverklaring. Hieruit moet blijken dat het voertuig voor de ontheffinghouder bestemd is.

Hebben wij uw schriftelijke aanvraag ontvangen? Dan krijgt u binnen 2 weken van ons te horen of u in aanmerking komt voor een RVV-ontheffing. We adviseren u uw aanvraag tijdig in te dienen. Hebt u uw aanvraag korter dan 2 weken van tevoren ingediend? Dan kunnen wij niet garanderen dat deze op de gewenste datum afgehandeld is.

Heeft u een ontheffing nodig voor langere tijd? Dan moet u zelf tijdig online verlenging voor de ontheffing regelen via een nieuwe aanvraag. De gemeente stuurt geen herinnering over het (binnenkort) verlopen van uw ontheffing.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ontheffing vindt u in de Beleidsregels verlenen ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

  • Nieuwe aanvraag 1e voertuig € 77,45
  • Nieuwe aanvraag extra voertuig € 12,90
  • Wijziging kenteken € 12,90
  • Overschrijving voertuig op bestaande ontheffing € 12,90