Ontheffing aanvragen spitsafsluiting Nieuwkoopseweg

De Nieuwkoopseweg is op bepaalde tijden via een bollard afgesloten voor motorvoertuigen. De afsluiting geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 09.00 uur en tussen 15.00 uur en 18.00 uur.

  • Bewoners komen in aanmerking voor een ontheffing voor maximaal twee voertuigen per adres. Deze voertuigen moeten geregistreerd zijn op het eigen adres aan de Nieuwkoopseweg of Balijade.
  • Bedrijven komen in aanmerking voor een ontheffing voor elk voertuig dat geregistreerd staat op de bedrijfsvestiging aan de Nieuwkoopseweg of Balijade.
  • Ouders/verzorgers van kinderen op het kinderdagverblijf aan de Nieuwkoopseweg 58a komen in aanmerking voor maximaal 2 ontheffingen. Deze ontheffingen zijn 1 jaar geldig. Heeft u een ontheffing nodig voor langere tijd? Dan moet u zelf tijdig online verlenging voor de ontheffing regelen via een nieuwe aanvraag. De gemeente stuurt geen herinnering over het verlopen van uw ontheffing.

Wilt u een ontheffing aanvragen? Vul dan één van onderstaande formulieren in. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

U moet in het formulier een kopie van het kentekenbewijs/de kentekenbewijzen uploaden.

Ouders/verzorgers van kinderen op het kinderdagverblijf moeten ook een plaatsingsbewijs en een recente factuur (maximaal 1 maand oud) van het kinderdagverblijf uploaden.

Ouders/verzorgers van kinderen op het kinderdagverblijf betalen leges:

  • Nieuwe aanvraag ontheffing kinderdagverblijf voor 1 kenteken: €80,45
  • Aanvraag extra kenteken bij nieuwe of bestaande ontheffing: €13,40
  • Wijziging kenteken op bestaande ontheffing: €13,40

Voor bewoners en bedrijven gevestigd aan de Nieuwkoopseweg of Balijade kost een aanvraag of wijziging van de ontheffing niets.

U kunt onderstaande formulieren gebruiken voor het doorgeven van een kentekenwijziging. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

  • Vanuit Pijnacker zijn de volgende adressen bereikbaar: Nieuwkoopseweg Pijnacker, huisnummers 1 tot en met 19a en 2 tot en met 46b en de gehele Balijade;
  • Vanuit Nootdorp zijn de volgende adressen bereikbaar: Nieuwkoopseweg Nootdorp, huisnummers 1 tot en met 61 en 2 tot en met 54 en Nieuwkoopseweg Pijnacker, huisnummers 21-23 en 48-58.