Gladheidbestrijding

De gladheidbestrijding op de hoofdwegen en fietspaden wordt in opdracht van de gemeente door een aannemer uitgevoerd. De gladheidscoördinatoren van de gemeente houden het weer in de gaten en geven de aannemer de opdracht om te gaan strooien.

 • Er is één strooiregime; alle wegen en fietspaden die zijn opgenomen in de strooiroutes worden in opdracht van de gemeente op het zelfde moment preventief gestrooid volgens de natzout methode. Op de N470 wordt de gladheid door de provincie bestreden.
 • Bij de natzout methode wordt het strooizout voor dat het op de wegen wordt gestrooid ‘nat’ gemaakt door het toevoegen van pekelwater. Door het toe gevoegde pekelwater blijft het zout beter aan de weg plakken en is het effectiever. Bij deze methode is minder zout per m2 nodig in vergelijking met de ’oude’ methode, waarbij droogzout werd gebruikt.
 • Wanneer er door bijvoorbeeld vorst, ijzel of sneeuw gladheid wordt verwacht bepaalt de gemeentelijke gladheidscoördinator samen met informatie van het lokale meetstation en de gladheid meteoroloog van het weerbureau of en wanneer er moet worden gestrooid. De gladheidscoördinator geeft vervolgens de aannemer de opdracht om te starten met een strooiactie.
 • Naar aanleiding van de extreme omstandigheden in februari 2021 met zeer veel sneeuw zijn de mogelijkheden om gladheid te bestrijden uitgebreid. De volgende maatregelen zijn genomen;
  • De keuze uit het aantal strooiscenario’s is uitgebreid. Er is nu meer keuze tussen de hoeveelheid en verhouding zout en pekelwater. Het is nu mogelijk om bij veel sneeuw en droge omstandigheden (lage temperaturen) meer pekelwater aan het strooizout toe te voegen.
  • Bij zware sneeuwval kan een extra sneeuwploeg op een tractor worden ingezet.
  • Om bij extreme omstandigheden sneller te kunnen schakelen zijn de wegen die gestrooid worden geprioriteerd in drie categorieën.

Op enkele locaties staan zogenaamde gladheid waarschuwingsborden. Is de kleur van de ster grijs? Dan is er niks aan de hand. Kleurt de ster naar blauw? Dan is de kans groot dat het op deze plaats glad is. Met deze borden willen we de veiligheid voor met name de fietsers en voetgangers verhogen.

Deze borden staan op de volgende locaties:

 • Aan het Magnoliapad in Nootdorp (Fietspad verlengde Pr Alexialaan – Zetveld)
 • Raadhuispad in Nootdorp (aan beide zijden van de brug)
 • Wilhelminastraat in Nootdorp (bij de brug tussen parkeerterrein van Cultura en de Wilhelminastraat)
 • Laan van Klapwijk in Pijnacker (Einde bij kruising fietspad)
 • Delftsestraatweg Delfgauw en Pijnacker (Zoefroute; bij Reginastraat en rotonde Komkommerweg) 

Belangrijke uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het bestrijden van de gladheid zijn:

 • Binnen een afstand van 500 meter van woningen, binnen de bebouwde kom, is een gestrooide weg of fietspad.
 • Binnen 3 uur na opdrachtverlening door de gladheidcoördinator moet een strooiactie klaar zijn.
 • afzetpalen in fietspaden en hekken in de strooiroutes kunnen tijdens de winter periode van 1 november t/m 1 april worden verwijderd of neergelaten.
 • Bij extreme weersomstandigheden wordt in overleg met de aannemer prioriteit gegeven aan belangrijke wegen en fietspaden en kunnen er extra wagens worden ingezet.
 • Bij zware sneeuwval concentreren we ons eerst op de hoofdwegen en fietspaden. De secundaire wegen en recreatieve fietspaden krijgen op dat moment een lagere prioriteit en worden later aangepakt. Wel moet er een goed alternatief zijn. De wegen hebben bij zware sneeuwval een prioritering gekregen waarvoor aangepaste strooiroutes zijn afgesproken.

De gemeente moet ervoor zorgen dat wegen en fietspaden bij gladheid veilig gebruikt kunnen worden. We kunnen niet alle wegen en paden strooien, daarom hebben we strooiroutes vastgesteld. De route is 184 kilometer. Daarvan is 63 kilometer fietspad. Om te zien welke wegen en fietspaden worden gestrooid kijkt u op de externe website gladheidbestrijding Pijnacker-Nootdorp.

Bij aanhoudende gladheid strooien de medewerkers van het Servicebedrijf bijzondere locaties handmatig. Deze werkzaamheden worden alleen tijdens kantooruren uitgevoerd. Kijk voor een overzicht van deze locaties bij onderstaande vraag.

Bij aanhoudende gladheid strooien de medewerkers van het Servicebedrijf bijzondere locaties handmatig. Deze werkzaamheden worden alleen tijdens kantooruren uitgevoerd. Deze locaties zijn: 

Delfgauw/Oude Leede

 • Gouden Rijderplein; bij de winkels en parkeerterrein. Er wordt gestrooid tot aan de publieke ingangen van het winkelcentrum.
 • Woon-zorgcomplex Emerald; voorplein bij seniorenwoningen.

Nootdorp

 • Winkelgebied Parade (binnen de pollers) en rond Mercato.
 • Parkeerplaats SV Nootdorp.
 • Hagelaan; rond woonzorgcentrum Veenhage.
 • Parkeerterrein station Nootdorp; aan zijde bedrijventerrein Heron.

Pijnacker

 • Pijnacker Centrum
  • Raadhuisplein; ronde over het plein, langs het Witte Huis en de winkels.
  • bevoorradingsstraten winkels; dit betreft het Emmapark, de uitgang naar de Stationsstraat en het stukje Kerkweg van de Westlaan tot aan het Spaerwoude.
  • de markt op woensdag; tussen de kramen door.
 • Park Koningshof (toegang via Duivestein); voetpad rond de scholen.
 • Sportlaan; verlengde naar manege en parkeerterrein DSVP/Oliveo.
 • Parkeerplaats bij station Pijnacker Zuid aan zijde Keijzershof; Raaigras.
 • Parkeerplaats en plein fietsenstallingen station Pijnacker Centrum; Oostlaan – Klapwijkseweg.
 • Weegbree/Zilverreigerdreef; vanaf Floralaan tot scholen.
 • Hoefbladplein; winkelcentrum Keijzershof.
 • Oude Klapwijkseweg; op- en afritten Oude Klapwijkseweg nabij Akkerlanden.
 • Wilgenweg.
 • Mr. Dr. Van der Helmlaan; vanaf de Meidoornlaan tot aan de Hesselt van Dinterlaan. Ter hoogte van de ingang van het verzorgingstehuis wordt breder gestrooid.
 • Ru Parésingel; tot aansluiting Theodora Versteeghstraat (scholen).
 • Fietspad tussen Popelenburg naar fietspad Floralaan.
 • Hoogseweg.

Tuinderswegen

 • Kooltuin; alleen doodlopende gedeelte.
 • Vrederustlaan; alleen doodlopende gedeelte.
 • Hoogseweg; alleen doodlopende gedeelte.

Op wegen met relatief veel verkeer is het effect van het gestrooide zout snel te merken. Op wegen met minder verkeer en fietspaden duurt dit langer. Strooizout heeft het meeste effect rond het vriespunt. Bij lagere temperaturen en veel sneeuwval neemt het effect snel af. Bij een temperatuur van ongeveer -9°C is de werking van strooizout bijna nihil. Bij de keuze van de te strooien routes is hier rekening mee gehouden. Routes met relatief weinig verkeer zijn daarom niet opgenomen.

Om de bestrijding van gladheid bij sneeuw en droge omstandigheden beter te kunnen aanpakken is het mogelijk om tijdens strooi acties extra pekelwater op de weg en fietspaden aan te brengen.

Verspreid in de gemeente staan ongeveer 15 zoutbakken. De zoutbakken staan op een aantal speciale plekken verspreid in de gemeente. Het zout in de bakken is bedoeld voor het gebruik op die speciale locatie.

Als inwoner bent u zelf verantwoordelijk voor het strooien of sneeuwvrij maken van de stoep. U kunt er voor zorgen dat u zout of zand in huis heeft, een bezem en/of sneeuwschep om de stoep schoon te maken. Deze materialen zijn te koop bij diverse plaatselijke winkels.

De gemeente stelt geen strooizout beschikbaar voor particulieren en bedrijven.

Meldingen over gladheid kunt u maken in het Meldpunt Leefomgeving > Straten en wegen > gladheid.