Gladheidbestrijding 2020-2021

De gladheidbestrijding op de hoofdwegen en fietspaden wordt in opdracht van de gemeente door een aannemer uitgevoerd. De gladheid coördinatoren van de gemeente houden het weer in de gaten en geven de aannemer de opdracht om te gaan strooien.

  • Er is één strooiregime; alle wegen en fietspaden die zijn opgenomen in de strooiroutes worden in opdracht van de gemeente op het zelfde moment preventief gestrooid volgens de natzout methode. Op de N470 wordt de gladheid door de provincie bestreden.
  • Door het toepassen van de natzout methode wordt de hoeveelheid strooizout beperkt. Bij de natzout methode wordt het zout dat op de wegen wordt gestrooid ‘nat’ gemaakt waardoor het aan de weg blijft kleven. Bij deze methode is minder zout per m2 nodig in vergelijking met de ’oude’ methode waarbij droogzout werd gebruikt. Doordat het ‘natte’ zout aan de weg blijft plakken is het ook effectiever.
  • Wanneer er door bijvoorbeeld vorst, ijzel of sneeuw gladheid wordt verwacht bepaalt de gemeentelijke gladheid coördinator samen met informatie van het lokale meetstation en de gladheid meteoroloog van het weerbureau of en wanneer er moet worden gestrooid. De gladheid coördinator geeft vervolgens de aannemer de opdracht om te starten met een strooiactie.
  • Bij aanhoudende gladheid gaan medewerkers van het Sevicebedrijf (tijdens werkdagen) zogenaamde pluslocaties strooien. Dit zijn bijzondere locaties die niet in de hoofdstrooiroutes zijn opgenomen. Dat zijn bijvoorbeeld voetpaden rond scholen, terreinen rondom winkelcentra, parkeerterreinen bij sportvelden en diverse bruggetjes.
  • binnen ongeveer 500 meter van de woningen, binnen de bebouwde kom, is een gestrooide weg of fietspad.
  • binnen 3 uur na alarmering moet een strooiactie klaar zijn.
  • afzetpalen in fietspaden en hekken in de strooiroutes kunnen tijdens de winterperiode van 1 november t/m 1 april worden verwijderd of neergelaten.

De gemeente moet er voor zorgen dat wegen en fietspaden bij gladheid veilig gebruikt kunnen worden. We kunnen niet alle wegen en paden strooien, daarom hebben we strooiroutes vastgesteld. In totaal wordt dit winterseizoen ongeveer 183 km aan wegen en fietspaden gestrooid. Ten opzichte van vorig jaar een toename van 13 km. Van de 183 km is ongeveer 62 km fietspad.

Bruggetjes die in de route zitten worden ook gestrooid. Andere bruggen worden alleen bij aanhoudende gladheid door de wijkteams tijdens werkdagen handmatig gestrooid. 

Het te strooien areaal wordt ieder geëvalueerd en aangepast. Dit jaar zijn bijvoorbeeld de Zijdeweg en Komkommerweg toegevoegd. Ook zijn er verschillende fietspaden in het Balij- en Bieslandse bos toegevoegd.

Om te zien welke wegen en fietspaden worden gestrooid kijkt u op de externe website gladheidbestrijding Pijnacker-Nootdorp.

Op wegen met relatief veel verkeer is het effect van het gestrooide zout snel te merken. Op wegen met minder verkeer en fietspaden duurt dit langer. Strooizout heeft het meeste effect rond het vriespunt. Bij lagere temperaturen en veel sneeuwval neemt het effect snel af. Bij een temperatuur van ongeveer -9°C is de werking van strooizout bijna nihil. Bij de keuze van de te strooien routes is hier rekening mee gehouden. Routes met relatief weinig verkeer zijn daarom niet opgenomen.

Voor bijzondere omstandigheden heeft de gemeente op haar terrein aan de Ambachtsweg nog een (kleine) voorraad strooizout liggen. Als dat nodig is kan de gemeente incidenteel bijzondere locaties strooien.

Verspreid in de gemeente staan nog ongeveer 15 zoutbakken. De zoutbakken staan op een aantal speciale plekken. Het zout in de bakken is bedoeld voor het gebruik op die speciale locatie en niet voor privé gebruik.

Als inwoner bent u zelf verantwoordelijk voor het strooien of sneeuwvrij maken van de stoep. U kunt er voor zorgen dat u zout of zand in huis heeft, een bezem en/of sneeuwschep om de stoep schoon te maken. Deze materialen zijn te koop bij diverse plaatselijke winkels. De gemeente stelt geen strooizout beschikbaar voor particulieren en bedrijven.

Meldingen over gladheid kunt u doen in het Meldpunt Leefomgeving > Straten en wegen > gladheid