Gehandicaptenparkeerplaatsen gebruiken

Er zijn 3 soorten gehandicaptenparkeerplaatsen. Het gebruik maken van deze gehandicaptenparkeerplaatsen kan in uw persoonlijke situatie verschillen. Let bij het parkeren op dat uw gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de vooruit wordt geplaatst.

1. Algemene gehandicaptenparkeerplaats

U herkent een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan een blauw verkeersbord met een witte P en een wit rolstoelsymbool (verkeersbord E6). Bij het verkeersbord kan op de bestrating een groot wit kruis staan. Alleen voertuigen met een geldige gehandicaptenparkeerkaart mogen hier parkeren.

2. Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een gereserveerde parkeerplaats. Bijvoorbeeld bij een woonhuis. Onder het blauwe bord met het rolstoelsymbool (verkeersbord E6) hangt een wit bord met een kenteken. Alleen de auto of het gehandicaptenvoertuig met dit kenteken mag hier staan.

3. Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding is een gereserveerde parkeerplaats. Het is een parkeerplaats op een plek waar u op vaste tijden komt. Bijvoorbeeld uw werk. Onder het bord met kenteken hangt een wit bord met dagen en tijden. Binnen deze uren mag alleen u hier parkeren. Op andere uren mogen ook anderen op deze plaats parkeren.

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen door een WMO melding te maken bij het cluster Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). U gebruikt hiervoor uw DigiD.

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen op de pagina gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u maximaal drie uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt (bijvoorbeeld op een erf of in een parkeerverbodzone). Daarbij mag u het verkeer niet hinderen. Ook moet dan gebruik maken van een parkeerschijf, waarop u de aankomsttijd aangeeft. 

Parkeerschijfzones worden aangeduid met een blauwe streep. Daar mogen houders van een gehandicaptenparkeerkaart parkerenhoeft zich niet te houden aan de tijdsduur voor de parkeerschijfzone. De gehandicaptenparkeerkaart moet wel duidelijk leesbaar in de auto zijn aangebracht. 

Als u in Nederland een gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt, krijgt u een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in alle landen van de Europese Unie (EU). De kaart is ook geldig in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.