Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u niet zelfstandig meer dan 100 meter lopen of bent u door uw handicap afhankelijk van anderen voor vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart regelt u makkelijk online met uw DigiD.

Heeft u een aanvraag gedaan? Dan krijgt u een brief van de gemeente waarin staat of u een gehandicaptenparkeerkaart krijgt. Deze kaart wordt niet opgestuurd. U moet hem zelf ophalen op het gemeentekantoor. Maak hiervoor een afspraak.

 • uw DigiD inlogcode
 • een recente pasfoto
 • een kopie van uw geldige rijbewijs (indien van toepassing)
 • bij verlenging: uw gehandicaptenparkeerkaart, ook als die is verlopen

Een gehandicaptenparkeerkaart is gratis.

Bij een eerste aanvraag vindt altijd een medisch onderzoek plaats. Tijdens een medisch onderzoek bepaalt een keuringsarts of u aan de voorwaarden van de gehandicaptenparkeerkaart voldoet.

Heeft u eerder een gehandicaptenparkeerkaart gekregen en staat in het keuringsrapport dat uw handicap chronisch of onomkeerbaar is? Dan is een medisch onderzoek niet nodig.

Heeft u een aanvraag gedaan? Dan krijgt u een brief van de gemeente waarin staat of u een kaart krijgt. Deze kaart moet u altijd zelf ophalen op het gemeentekantoor. Maak hiervoor een afspraak.

Er zijn 3 soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

Bestuurderskaart (B)

U kunt de bestuurderskaart aanvragen als u ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen als een stok of krukken.

Passagierskaart (P)

Heeft u een handicap en kunt u zelf niet rijden? Dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden. Er hoeft dus geen kenteken van een voertuig op de kaart te staan.

Instellingskaart (I)

Het bestuur van een instelling waar gehandicapten verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Hiervoor is geen medisch onderzoek nodig. Hoeveel kaarten het bestuur kan aanvragen, hangt af van het aantal bewoners van de instelling. En van het aantal voertuigen dat de instelling gebruikt om de bewoners te vervoeren.

Op een gehandicaptenparkeerkaart voor een instelling staan:

 • een hoofdletter I;
 • de naam van de instelling;
 • de naam van de directeur;
 • de handtekening van de directeur.

De parkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig. Bij een medisch onderzoek bepaalt de keuringsarts hoe lang u de kaart nodig heeft. 

 • U kunt in alle landen van de Europese Unie (EU) parkeren bij algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. U herkent een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan een blauw verkeersbord met een witte P en een wit rolstoelsymbool (verkeersbord E6).
 • U kunt parkeren bij een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is en gereserveerde parkeerplaats. Bijvoorbeeld bij een woonhuis. Onder het blauwe bord met het rolstoelsymbool hangt een wit bord met een kenteken. Alleen de auto of het gehandicaptenvoertuig met dit kenteken mag hier staan.
 • In parkeerverbodzones. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u maximaal drie uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt. Het is belangrijk dat u het verkeer niet hindert. U moet dan ook gebruik maken van een parkeerschijf waarop u de aankomsttijd aangeeft.
 • In parkeerschijfzones (blauwe zones). Parkeerschijfzones worden aangeduid met een blauwe streep. Voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart geldt geen tijdsduur voor het parkeren.

Houd er rekening mee dat u soms moet betalen op een parkeerterrein waar betaald parkeren geldt. In sommige gemeenten hoeft u niet te betalen. Dit verschilt per gemeente. U moet uw gehandicaptenparkeerkaart altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit neerleggen.

Gebruikt u de kaart in een andere gemeente dan Pijnacker-Nootdorp? Laat u dan vooraf informeren over de regels in die gemeente via de website www.gehandicaptenparkeerkaart.nl.

U kunt een nieuwe kaart aanvragen via Aanvraag duplicaat. U krijgt dan een vervangende kaart. Wij noemen dat een duplicaat.