Spelen en speeltoestellen in de openbare ruimte

Kinderen en spelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen voldoende ruimte krijgen om buiten te spelen. Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn er daarom 200 speelplekken gerealiseerd. Deze speelruimten proberen we zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van onze inwoners. Mede daarom worden buurtbewoners – en in het bijzonder kinderen – actief betrokken bij de inrichting van de speelplekken.

Alle speelplekken binnen (en buiten) onze gemeente vindt u op de website Playadvisor.

Is er een speeltoestel kapot, de ondergrond aan vervanging toe of het onkruid te hoog? Meld het in het Meldpunt Leefomgeving. Is er direct gevaar of ernstige overlast, waarbij gemeentelijk handelen echt niet tot morgen kan wachten? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14015.

Om het buitenspelen nog leuker te maken plaatsen bewoners steeds vaker eigen speeltoestellen in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan kunststof glijbanen, trampolines en bij mooi weer zwembadjes. In Pijnacker-Nootdorp is dit alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden. De eigenaar van het speeltoestel is altijd zelf verantwoordelijk voor de staat, de veiligheid en het juiste gebruik van het toestel. Verder gelden de volgende spelregels:

  • Eigen speeltoestellen mogen alleen in de openbare ruimte geplaatst worden van de voorjaarsvakantie tot en met de herfstvakantie.
  • De eigenaar van het toestel moet zijn of haar contactgegevens (adres of telefoonnummer) vermelden op het toestel zodat buurtbewoners of de gemeente contact kunnen opnemen met de eigenaar.
  • In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om op openbare speelplekken een toestel te plaatsen. Alle speelplekken binnen (en buiten) onze gemeente vindt u op de website Playadvisor.
  • De speeltoestellen moeten in goede staat verkeren (er mogen bijvoorbeeld geen onderdelen ontbreken).
  • Zwembadjes zijn alleen toegestaan wanneer de maximale hoogte 25 centimeter is.
  • Speeltoestellen die in de grond verankerd moeten worden zijn niet toegestaan.
  • Toestellen op gras moeten met enige regelmaat verplaatst worden, zodat maaiwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
  • De eigenaar van het toestel is zelf verantwoordelijk voor draagvlak in de buurt en lost eventuele problemen samen met de buurt op.
  • Vanwege de veiligheid moeten de speeltoestellen minimaal 2 meter van andere objecten staan.
  • Voldoet het toestel niet aan één of meer van de bovengenoemde spelregels, dan moet deze verwijderd worden.

Het doel van het Speelruimteplan 2019-2022 is om voldoende speelruimte te maken en te houden. Deze speelruimte proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten op de actuele behoefte. Mede daarom worden buurtbewoners en in het bijzonder kinderen actief betrokken bij de inrichting van speelplekken. In totaal bevinden zich bijna 700 speel- en sporttoestellen in de openbare ruimte, verspreid over ongeveer 200 plekken. Het volledige plan is hieronder te downloaden.