Omgevingsprogramma Groen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt aan een toekomstplan over het groen in het binnen- en buitengebied. Dit plan heet het omgevingsprogramma ‘Groen in en om de kernen’. Hierin hebben thema’s zoals natuur, recreatie, sport, spelen en dierenwelzijn in de gemeente een plaats.

Waarom een omgevingsprogramma Groen?

Op 1 januari 2024 ging de Omgevingswet in. Eén van de instrumenten onder deze nieuwe wet is het omgevingsprogramma. Dit wordt gemaakt voor een bepaald thema of gebied. In het omgevingsprogramma staan maatregelen die zorgen voor een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

De onderwerpen in het omgevingsprogramma ‘Groen in en om de kernen’ gaan over de hele gemeente en hebben invloed op beheer, ontwikkeling en regelgeving. Bij het opstellen van het omgevingsprogramma betrekken we zoveel mogelijk inwoners  en organisaties.

Uw mening telt

In de maand juli 2023 hadden alle inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen. Dit heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. Daarmee werken wij nu verder aan het concept omgevingsprogramma ‘Groen in en om de kernen’.

Het participatieverslag van dit onderzoek kunt u al wel inzien:

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen over het omgevingsprogramma ‘Groen in en om de kernen’? Stuur dan een e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl.