Honden

Lekker erop uit met uw hond? Iedereen kan hiervan genieten, zonder dat dit overlast en ergernis oplevert bij honden- en niet-hondenbezitters.

Er zijn een aantal regels in onze gemeente:

  • Houd uw hond binnen de bebouwde kom altijd aangelijnd. Op een aantal plekken in de woonkernen mag een hond loslopen. Zie hiervoor de kaart met uitrenterreinen.
  • Buiten de bebouwde kom mag uw hond overal loslopen, behalve in het broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juli. Daarnaast zijn er een aantal gebieden waar andere regels gelden. Zie de kaart met alle verschillende gebieden. De groene gebieden zijn de losloopgebieden.

De afspraak is dat de persoon die met de hond wandelt de uitwerpselen van de hond opruimt. Die persoon heeft daarom altijd een geschikt opruimmiddel bij zich. De politie of een BOA kan hierom vragen. Ook op uitrenterreinen moet u de hondenpoep opruimen.

U moet altijd kunnen aantonen dat u een geschikt opruimmiddel bij u heeft als u met de hond wandelt. De politie of een BOA kan u hierom vragen. Volle hondenpoepzakjes gooit u in een prullenbak of (uw) container voor restafval. 

Hondenpoepzakjes zijn o.a. te koop bij dierenwinkels en tuincentra. 

  • Honden lopen binnen de bebouwde kom aangelijnd, met uitzondering van de uitrenterreinen en losloopzones.
  • In het broedseizoen (van 15 maart tot 15 juli) mogen honden buiten de bebouwde kom niet los lopen, met uitzondering van aangewezen plekken.
  • Honden zijn niet welkom op kinderspeelplaatsen, speelweiden, zandbakken en openbare sportvelden, enz. Deze locaties zijn gemarkeerd met houten palen met een rood schild, met daarop de tekst: ‘Verboden voor honden’.
  • Uitrenterreinen zijn kleine terreinen binnen de bebouwde kom, waar uw hond los mag lopen. U vindt de locaties op de interactieve kaart Hondenuitrenterreinen binnen de bebouwde kom. Deze terreinen zijn gemarkeerd met houten palen met een groen schild, met daarop de tekst ‘Uitrenterrein: hond mag los, opruimen moet’.
  • Losloopgebieden zijn grotere gebieden buiten de bebouwde kom waar uw hond het hele jaar los mag lopen. Deze terreinen zijn gemarkeerd met borden door de beheerder van het gebied. Op de interactieve kaart Hondenbeleid buitengebied ziet u alle losloopgebieden.

Op 22 december 2022 heeft de raad de verordening Hondenbelasting per 1 januari 2023 ingetrokken. Dit betekent dat vanaf belastingjaar 2023 geen Hondenbelasting meer zal worden opgelegd. Voor de jaren 2021 en 2022 kunnen in 2023 nog wel aanslagen Hondenbelasting worden opgelegd.

In Pijnacker-Nootdorp en omstreken is een hondenbelangenvereniging actief die naar een positief hondenbeleid streeft en het begrip wil vergroten tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Kijk voor meer informatie op www.hondenbelangenoostland.nl