Geocaching

GPS-apparaat

Wilt u geocaching organiseren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp? Dan heeft u hier geen vergunning voor nodig. Wel zijn er een aantal voorwaarden.

Bij geocaching verstopt iemand een waterdichte doos met daarin een logboek en bijvoorbeeld een aantal leuke voorwerpen (om te ruilen). Meestal wordt de doos verstopt in een bos of park.

Met een hand-GPS bepaalt de persoon de coördinaten van de verstopplek. De coördinaten worden gepubliceerd op de website www.geocaching.com. Anderen lezen die coördinaten en kunnen op zoek gaan naar de ‘schat’. Vervolgens loggen ze hun bezoek op een website om hun bezoek kenbaar te maken.

De voorwaarden voor het plaatsen van een geocache in Pijnacker-Nootdorp zijn:

  • er wordt geen schade of verstoring veroorzaakt aan de natuur;
  • de locatie is bereikbaar via gebaande paden;
  • de doelmatigheid en veiligheid van de openbare weg wordt niet geschaad;
  • er wordt niet zonder toestemming gegraven in gemeentegrond;
  • mensen in de buurt mogen geen hinder ondervinden van de geocaching;
  • het voorwerp mag een maximale afmeting hebben van 3375 cm3, waarbij de langste zijde niet groter is dan 15 cm;
  • de voorwerpen mogen niet worden geplaatst op constructies zoals palen, beugels en standaarden;
  • de voorwerpen mogen niet worden geplaatst op, in en boven het openbare water.