Dierenwelzijn

Dierenwelzijn betekent dat dieren geen honger, dorst of pijn lijden. Dat dieren beschermd worden tegen stress en ziektes. En dat ze soorteigen gedrag kunnen vertonen.

We maken een onderscheid tussen gehouden dieren (zoals huisdieren) en in het wild levende dieren. Tegenover deze dieren hebben wij als mens verplichtingen. We hebben een zorgplicht en mogen niet zomaar alles doen met dieren. We hebben zelfs een extra zorgplicht, omdat dieren in een dorp of stad in hoge mate van de mens afhankelijk zijn. 

De bescherming van dierenwelzijn is in landelijke wetgeving vastgelegd, onder andere in de Wet Dieren en de Flora- en Faunawet.

Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn er ook afspraken gemaakt over dierenwelzijn. Deze zijn vastgelegd in de nota Dierenwelzijn. Deze nota vormt de basis voor het Uitvoeringsplan dierenwelzijn 2020-2022.