Vreemdelingenpaspoort aanvragen

Woont u hier zonder de Nederlandse nationaliteit? En kunt u geen paspoort uit het land van herkomst krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Het is ook een identiteitsbewijs.

U kunt met het vreemdelingenpaspoort reizen naar alle landen, behalve uw land van herkomst. Voor veel landen heeft u nog wel een visum nodig. De ambassade van het land waar u heengaat heeft daarover meer informatie.

U vraagt een vreemdelingenpaspoort aan door digitaal een afspraak te maken. Let op: de afspraakdatum wordt de nieuwe ingangsdatum van het document.

 • U kunt geen paspoort krijgen van de autoriteiten van het land van herkomst.
 • U bent in het bezit van een geldig verblijfsdocument type I of II.
 • U staat ingeschreven bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
 • U heeft geen vluchtelingenstatus.
 • Er bestaat zekerheid over uw identiteit.
 • Met een vreemdelingenpaspoort kunt u zich legitimeren en naar het buitenland reizen.
 • Het paspoort is in alle landen ter wereld geldig, behalve in het land van herkomst.
 • Het vreemdelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.
 • Ook iemand die als staatloos in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerd staat kan aanspraak maken op een vreemdelingenpaspoort.
 • alle reisdocumenten die u in uw bezit hebt. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • uw huidige vreemdelingenpaspoort, als u dat heeft.
 • 1 pasfoto in kleur die niet ouder is dan 6 maanden. Deze moet voldoen aan de pasfoto-eisen. In onze gemeente kunt u pasfoto’s laten maken bij:
  • NEBO, winkelcentrum Parade, Lange Baan 7, Nootdorp (015-3619442)
  • Expert, winkelcentrum Ackershof, Ackershof 17-18, Pijnacker (015-3692565)
  • Primera, winkelcentrum Keijzershof, Hoefbladplein 9, Pijnacker (015-3640433)
  • Bruna, winkelcentrum Ackershof, Ackershof 30-32, Pijnacker (015-3614202)
 • uw geldige verblijfsdocument van de IND.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u bij de autoriteiten van het land waarvan u de nationaliteit heeft geen paspoort kunt aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit het rapport van gehoor van de IND.
 • Jonger dan 18 jaar? Zorg dan voor toestemming van beide ouders of degenen die het ouderlijk gezag hebben. Voor het geven van toestemming kunt u het Formulier Verklaring toestemming reisdocument gebruiken. 
 • Bij het aanvragen van een vreemdelingen paspoort moet iedereen in persoon aanwezig zijn, ook baby’s. 

De aanvraag van een vreemdelingenpaspoort duurt 2 tot 4 maanden. De procedure duurt lang omdat de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken meebeslissen over uw aanvraag.

Een vreemdelingenpaspoort kost € 63,40.