Verklaring huwelijksbevoegdheid aanvragen

Wilt u in een ander land trouwen of uw partnerschap laten registreren ? Dan heeft u soms een verklaring van Verklaring huwelijksbevoegdheid nodig. In dit document staat dat u op dit moment niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

 

Document Wanneer nodig Toelichting
Een recent afschrift van uw geboorteakte en van die van uw partner Als u niet in Nederland bent geboren of wanneer uw geboorteakte niet is geregistreerd in de BRP  
Verklaring van woonplaats/nationaliteit/burgerlijke staat Als u of uw partner in het buitenland woont De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats
Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte Wanneer u eerder gehuwd ben geweest/ partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de BRP De akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden

 

Behalve van de identiteitsbewijzen dient u van alle documenten het origineel mee te sturen. Let daarbij op de vereisten voor vertaling en legalisatie, zie de paragraaf ‘Voorwaarden’ hieronder.

Voorwaarden

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • De verklaring vraagt u aan in de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok.
  • Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.
  • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd) en in sommige gevallen ook van de overheid (de minister van Justitie). Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Bent u onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.
  • Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
  • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. 
Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 24,60.