Uittreksel, afschrift of akte aanvragen

Een uittreksel, afschrift of akte kunt u digitaal aanvragen. Er zijn verschillende uittreksels mogelijk. Denk hierbij aan een afschrift geboorteakte, huwelijkakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte, uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) voor een nieuwe huurwoning, inschrijving voor school of een bewijs van Nederlanderschap.

Na aanvraag krijgt u het document binnen 3 – 5 werkdagen per post thuis gestuurd. Het is niet mogelijk het document digitaal te ontvangen. De volgende uittreksels, afschriften en akten kunt u online aanvragen:

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. 

Instanties kunnen u om een uittreksel uit de BRP vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente. Voor de verschillende doelen zijn verschillende uittreksels beschikbaar. In de lijst hieronder ziet u welke gegevens op welk uittreksel staan.

Standaard uittreksel

Geslachtsnaam, voorn(a)m(en), geboortedatum, geboorteland en adresgegevens

Bewijs van Nederlanderschap

Standaarduittreksel aangevuld met gegevens Nederlandse nationaliteit

Kinderen op hetzelfde adres

Standaard uittreksel aangevuld met gegevens van de kinderen die op hetzelfde adres wonen als de aanvrager van het uittreksel

Vermelding ouders

Standaard uittreksel aangevuld met gegevens van de ouders

Vermelding burgerlijke staat

Standaard uittreksel met vermelding burgerlijke staat.

Woningbouw

Standaard uittreksel aangevuld met Historisch adresgegevens en het aantal medebewoners.

Aanvragen gezag

Wilt u een uittreksel uit het gezagsregister? Dit moet u aanvragen bij de rechtbank. Kijk daarvoor op de website www.rechtspraak.nl.

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de burgerlijke stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, partnerschap of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens.

U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent en een huwelijksakte in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

Heeft u gegevens nodig over uw burgerlijke staat maar heeft u hiervoor geen uittreksel of afschrift nodig? Raadpleeg dan MijnOverheid.nl want hier vindt u deze gegevens.

Na aanvraag krijgt u het document binnen 3 – 5 werkdagen per post thuis gestuurd. Het is niet mogelijk het document digitaal te ontvangen.

Uittreksel BRP (Basisregistratie personen):

  • Persoonlijk aan de balie € 10,20
  • Digitaal € 7,50

Internationaal uittreksel BRP: € 13,45

Afschrift akte Burgerlijke Stand: € 16,60

 

U kunt het uittreksel, afschrift of akte ook op afspraak ophalen bij het gemeentekantoor. Maak online een afspraak.

Woont u in het buitenland? Download dan formulier Afschrift geboorteakte opvragen vanuit buitenland en stuur deze ingevuld naar ons op 

  • Voor uzelf.
  • Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar. U mag dit doen met uw eigen DigiD-code. Let op dat de levensgebeurtenis in Pijnacker-Nootdorp heeft plaats gevonden. Bijvoorbeeld is uw kind geboren in een andere gemeente, dan vraagt u het uittreksel aan in die gemeente

Wilt u een uittreksel aanvragen voor iemand anders?

Voor iemand anders kunt u ook een uittreksel aanvragen, als deze persoon u hiervoor machtigt. Bijvoorbeeld voor uw partner, vader of moeder. Dit kan niet digitaal, maar alleen op het gemeentekantoor op afspraak

Meenemen naar de afspraak 

Naar de afspraak om een uittreksel voor iemand anders aan te vragen, neemt u mee:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • (een kopie van) het legitimatiebewijs van de persoon voor wie u een uittreksel aanvraagt
  • een schriftelijke machtiging. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.