Toestemmingsformulier Paspoort of identiteitskaart

 

Vraagt u een paspoort aan voor iemand die jonger is dan 18 jaar? Of een identiteitskaart voor een kind jonger dan 12 jaar? Dan hebt u een toestemmingsformulier nodig om de aanvraag te kunnen doen. Dit formulier kunt u invullen via onze website, dit doet u met DigiD. De toestemming moet worden gedaan door de gezag hebbende ouder(s).

 

 

Dan kunt u te maken krijgen met extra strenge grenscontroles. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat u als volwassene daadwerkelijk de ouder bent of het gezag heeft. Voor de controle bij de Nederlandse grens wordt u aangeraden om extra documenten mee te nemen als u reist met kinderen. Deze documenten kunnen de marechaussee helpen bij een snellere persoonscontrole. Zo adviseert de marechaussee ouders om de volgende documenten mee te nemen:
  • een verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder. U kunt de voorbeeldformulieren hieronder gebruiken;
  • recent uittreksel gezagsregister (aan te vragen bij de rechtbank;
  • recent uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) (aan te vragen bij de woongemeente van het kind;
  • kopie van het paspoort van toestemminggevende ouder;
  • indien van toepassing: Uitspraak met betrekking tot gezag en omgang;
  • indien van toepassing: Het ouderschapsplan;
  • eventueel een afschrift van de geboorteakte.