Handtekening legaliseren - Garantverklaring

U kunt uw handtekening onder een document laten legaliseren. Daarmee verklaart de gemeentemedewerker dat de handtekening echt is.

U gebruikt dit bijvoorbeeld als u garant wilt staan voor het verblijf van een visumplichtige vreemdeling. Of als u iemand in het buitenland schriftelijk wilt machtigen. De gemeente staat niet in voor de inhoud van de documenten die u ondertekent.

Maak voor het aanvragen van een legalisatie een afspraak. Let op: als u gehuwd of geregistreerd partner bent en u wilt garant staan, dan moet ook uw echtgeno(o)t(e) of partner persoonlijk aanwezig zijn en ter plaatse tekenen op het bewijs van garantstelling.

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
  • Het door u ingevulde ‘aanvraagformulier garantstelling’.
  • Het document waarop de handtekening moet worden gelegaliseerd.

Het legaliseren van een handtekening kost € 12,10.

Na het legaliseren stuurt u het document op naar de persoon die u uitnodigt. Deze moet ervoor zorgen dat het document bij de betreffende ambassade of consulaat komt voor verdere afhandeling van het visum. Meer informatie over wat u moet doen als u iemand wilt uitnodigen om naar Nederland te komen, vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).