Inschrijving vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u in Nederland gaan wonen? Of bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan moet u zich binnen 5 dagen na uw aankomst in Nederland inschrijven bij de gemeente. Dat doet u persoonlijk op afspraak in het gemeentekantoor.  De gemeente moet uw identiteit vaststellen. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs langskomen. Ook uw partner en minderjarige kinderen moeten persoonlijk meekomen.

Maak een afspraak

Bel 14015 voor het maken van een afspraak. Belt u vanuit het buitenland? Dan belt u +31 15 3626262.

  • Paspoort of identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • Kopie van uw huur- of koopcontract of
  • Als u bij iemand gaat inwonen: een Verklaring medebewoner
  • Als u van buiten de EU/EER of Zwitserland komt en niet de Nederlandse nationaliteit heeft: een bewijs van rechtmatig verblijf van de IND
  • Als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt: bewijs van uitschrijving
  • Als u die heeft: originele gelegaliseerde en vertaalde buitenlandse documenten van uzelf en van uw kinderen, zoals geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakten. Als documenten door de afgevende instantie al in het Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, worden deze in de meeste gevallen geaccepteerd. Bij twijfel kan de gemeente naar een Nederlandse vertaling vragen. U kunt zien of uw akte aan de eisen voldoet via de website van Nederland Wereldwijd.

Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben (kijk op de website van de Rijksoverheid).

 

Om te worden ingeschreven moet u tenminste 4 maanden in het komend half jaar in ons land verblijven. Daarnaast moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. Dat houdt in dat u:

  • de Nederlandse nationaliteit heeft; of
  • de nationaliteit heeft van een land in de EU/EER of Zwitserland; of
  • beschikt over een geldige verblijfsvergunning.

Verblijft u korter dan 4 maanden in Nederland maar heeft u wel een Burgerservicenummer (BSN) nodig? Kijk dan bij de informatie over het Register Niet Ingezetenen (RNI).